cs en de

Ceny zemědělských plodin v ČR

20.1.2016

autor: Eva Šindelková

Plodinová burza v Brně během včerejšího dne zveřejnila informace o realizovaných obchodech respondentů a členů burzy. Vývoj ceny v ČR koresponduje s burzou MATIF, kde se komodity už od počátku roku dostávají do červených čísel. Vyjma kukuřice a žita, zaznamenala Plodinová burza Brno v ČR během posledních dvou týdnu snížení ceny u všech ostatních komodit. Ve svém cenovém zjištění uvedla:  „Největší pokles za posledních 14 kalendářních dnů zaznamenává řepka olejná v rozsahu až 511,- Kč/t. Další pokles se projevil u potravinářské pšenice ve standardizované kvalitě a to o 113,- Kč/t.“ Na českém trhu na cenu působí nízká poptávka. 

 
Komodita Cena Kč/t - bez DPH    
  parita FCA změna % parita DDP změna %
PŠENICE potravinářská        3 928    -2,01       4 002    -2,75
PŠENICE krmná        3 682    -0,68       3 711    -1,75
JEČMEN sladovnický        4 097    -0,66       4 160    0,01
JEČMEN krmný        3 400    -0,45       3 443    -0,92
ŽITO        3 594    2,73       3 624    2,12
KUKUŘICE        4 157    1,47       4 225    0,10
HRÁCH krmný        4 507    -1,98       4 590    -0,88
ŘEPKA ozimá        9 730    -4,31       9 841    -4,41


Zdroj: www.pbb.cz


Další články