cs en de

Ceny zemědělských komodit v ČR

Letošní rychlá sklizeň svými výnosy sice mírně zaostává za loňskou rekordní sklizní, ale převyšuje rok 2013. Doposud analyzované vzorky zrna jsou na velmi dobré úrovni. 

Podle údajů zjištěných a zveřejněných Plodinovou burzou, dochází ke značnému rozptylu požadovaných cen mezi obchodníky a zemědělci.
Například u sladovnického ječmene dochází ke snížení ceny, oproti minulému sledovanému období o 233,- Kč/t, u krmného ječmene o 182,- Kč/t, u potravinářské pšenice o 109,- Kč/t, u krmného hrachu o 155,- Kč/t a u řepky olejné o 161,- Kč/t.

Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.

Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů

Komodita

Cena Kč/t – bez DPH

 

 

 

parita FCA

změna %

parita DDP

změna %

PŠENICE potravinářská

      4 055   

-2,62

      4 185   

-2,34

PŠENICE krmná

      3 732   

-2,55

      3 782   

0,06

JEČMEN sladovnický

      4 276   

-5,17

      4 391   

-4,50

JEČMEN krmný

      3 281   

-5,27

      3 405   

-3,34

ŽITO

      3 545   

0,20

      3 654   

0,52

KUKUŘICE

      3 716   

0,50

      3 817   

1,83

HRÁCH krmný

      4 343   

-3,44

      4 456   

-3,12

ŘEPKA olejná

      9 669   

-1,62

      9 824   

-1,12


Parita FCA
 - místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím,

 dopravu hradí kupující

                   Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení
                   dopravu hradí prodávající.

                Poznámka – ostatní komodity podle seznamu uzancí nebyly obchodovány, mimo následující zveřejněné nabídky a poptávky.   

                Zdroj: Plodinová burza BrnoDalší články