cs en de

Ceny zemědělských komodit v ČR


Ceny obchodu zemědělských komodit stále neodpovídají požadavku zemědělců.

Na příklad cena kukuřice vzrostla od posledního sledovaného období o 351,- Kč/t, taktéž i cena řepky olejné stoupla o 274,- Kč/t. Stav sklizně kukuřice a její výnos upraví nabídku komodity k obchodování a její požadovanou cenu.CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ
za období od 29.9. do 13.10.2015
 

Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny. 

Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dní

Komodita

Cena Kč/t - bez DPH

 

 

 

parita FCA

změna %

parita DDP

změna %

PŠENICE potravinářská

      3 999   

-0,37

      4 070   

-2,38

PŠENICE krmná

      3 750   

-0,91

      3 801   

-1,94

JEČMEN sladovnický

      4 198   

-1,77

      4 290   

-2,03

JEČMEN krmný

      3 303   

-2,02

      3 399   

-2,59

ŽITO

      3 587   

-0,24

      3 642   

-0,13

KUKUŘICE

      4 215   

8,87

      4 364   

8,75

HRÁCH krmný

      4 538   

-0,32

      4 655   

-0,77

ŘEPKA olejná

      9 944   

2,13

    10 115   

2,78

Parita FCA  - místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím,

        dopravu hradí kupující

                    Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení
                          dopravu hradí prodávající.
                Poznámka – ostatní komodity podle seznamu uzancí nebyly obchodovány, mimo následující zveřejněné nabídky a poptávky.   

Zdroj: www.pbb.cz


Další články