cs en de

Česká inspekce životního prostředí uložila vloni skoro tři tisíce pokut za 148 milionů

 05.05.2015 
 
autor: cizp.cz
Česká inspekce životního prostředí uložila vloni skoro tři tisíce pokut za 148 milionů
 
 
České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 14 634 kontrol, o téměř tisíc více než v roce 2013 (13 732) a uložila 2948 pokut (o 210 více než v roce 2013) v celkové výši 148 022 282 korun. Nejvíce pokut padlo za odpady (1020), téměř dvojnásobně než v ostatních složkách (voda, vzduch, příroda a les).
 
Celková výše pokut klesla oproti roku 2013 o zhruba 20 milionů, což bylo způsobeno ukládáním nižších pokut za drobnější delikty. „Za poslední tři roky mají počty pokut ve všech složkách vzrůstající tendenci, nejvíce je jich ukládáno za odpady,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.
 
Nejvyšší pokutu 4 608 000 korun dostala v loňském roce společnost KLIO s.r.o. provozující ČOV KLIO Zličín za to, že několikrát za rok způsobila havarijní znečištění Zličínského potoka. Tři miliony korunbyly uloženy jako pokuta společnosti Revast odpady, která v období od ledna 2013 do března 2014 nedovoleně nakládala s více než sto tisíci tunami stavebního odpadu (odpadní zemina a beton) na pozemcích v k. ú. Bartošovice na Ostravsku. Pozemky ale k tomuto nakládání nebyly určeny. Pokuta 2,5 milionu korun byla vloni uložena společnosti BD Enviro za nedovolené nakládání s odpadní zeminou na místě, které k tomu nebylo určené. Firma na pozemku v Lichnově na Novojičínsku, který je evidovaný jako orná půda s ochranou jako zemědělský půdní fond, nakládala s více než 43 tunami odpadní zeminy a kamení ze stavby.
 
Inspektoři provedli také 592 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 150 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 376 200 korun. Zabaveno bylo 4474 exemplářů a 92 kg sahlepu (prášek z hlíz orchidejí). U vývozu a dovozu exemplářů zjistili, že každá pátá zásilka nebyla v pořádku. Nejvíce zásilek s živočichy, rostlinami a produkty z nich pochází z Asie. „V roce 2014 jsme zaznamenali narůstající trend zásilek se sušenými motýly a zvýšený počet zásilek slonoviny nelegálně posílané do Vietnamu v zavazadlech vietnamských cestujících. I nadále spolupracujeme s policií a celní správou na závažných případech nelegálního obchodu s nosorožčími rohy, slonovinou a tygřími kostmi,“uvedl Geuss.
 
Inspektoři z Oblastního inspektorátu Olomouc provedli vloni 1567 kontrol, což je o více než 500 více než v roce 2013 (1058) a uložili celkem 239 pokut (o 15 více než v roce 2013) v celkové výši 8 099 420 korun. Nejvíce pokut padlo za odpady (85), dále následovaly složky vzduch, voda, příroda a les.
 
„Loni jsme uložili nejvyšší pokutu 500 tisíc korun firmě Textron Consulting, která v Crhově na Šumpersku úmyslně vykácela lesní porost mladší než 80 let. Vzniklo tak až 4,27 hektaru holin a došlo k ohrožení životního prostředí lesa,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu Olomouc.
 
Ve 12 případech uložili olomoučtí inspektoři loni také pokuty za provoz zdroje znečišťování ovzduší bez povolení. Sankce dosáhly celkové výše 398 tisíc korun.
 
 
Zdroj: www.agris.cz
 


Další články