cs en de

Česká republika požádala Evropskou komisi o hodnocení opatření zmírňujících dopady ruského embarga

 14.10.2014
 
Ruský zákaz dovozu zemědělských produktů EU a africký mor prasat patřily k tématům dvoudenního jednání Rady pro zemědělství a rybářství, které včera začalo v Lucemburku. Kromě těchto otázek měli ministři na programu i otázku rybolovných práv v Baltském moři pro rok 2015. Vyhodnotili také Strategii Evropa 2020, která je v polovině období. Při neformálním obědě diskutovali rovněž o otázkách klimatického rámce 2020 – 2030.
 
Náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková, která vedla českou delegaci, ocenila aktivitu Komise při řešení dopadů ruských sankcí a dosud přijatých opatření pro zmírnění dopadů ruského embarga v sektoru ovoce a zeleniny i mléka a mléčných výrobků. Zavedení některých nástrojů však podle ní nedosáhlo očekávaných výsledků, proto požádala Evropskou komisi o jejich detailní zhodnocení.
 
„Domníváme se, že je nadále nezbytné pokračovat v monitoringu trhu, abychom mohli reagovat na aktuální vývoj. V případě zásadního propadu cen by se tak mohlo neprodleně přistoupit k hledání alternativního řešení. Pouze za předpokladu, že se podaří skutečně stabilizovat trhy pro příštích několik měsíců, bude mít smysl zahájit diskusi o určité formě přímé kompenzace se zřetelem na finanční limity rozpočtu Evropské unie,“ řekla náměstkyně Beneš Špalková.
 
Účastníci lucemburského jednání hovořili také o africkém moru prasat. „Z pohledu České republiky je důležité, aby se africký mor prasat dále nešířil. V České republice by totiž případné zdolávání nákazy bylo obtížné s ohledem na vysokou koncentraci chovů domácích prasat a obecně vysoké stavy divokých prasat,“ uvedla Jaroslava Beneš Špalková.
 
Proto Česká republika podporuje žádost Litvy, Lotyšska, Estonska a Polska o zvýšení úhrady nákladů spojených s prevencí, kontrolou a vymýcením afrického moru prasat na jejich území.
 
Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články