cs en de

České firmy mají možnost zapojit se do klimatické akce

 17.12.2015
autor: bio-info.cz

České podniky evidentně zaostávají v úsilí k ochraně klimatu. Změnit by to mohl nový český podpůrný program evidence a snižování uhlíkových emisí.  
 
Adaptace na klimatickou změnu je také cílem světového byznysu
 
Snižování emisí skleníkových plynů již dlouho není jen abstraktní závazek v mezinárodních smlouvách, ale také významné téma pro celosvětový byznys. Největší globální iniciativa CDP (Carbon Disclosure Project), která motivuje firmy ke sledování a snižování dopadů své činnosti na klimatický systém Země, sdružuje v současnosti na 850 investorů s aktivy v hodnotě 95 bilionů dolarů. Do globální databáze CDP dobrovolně posílá svoje každoroční data o emisích skleníkových plynů a aktivitách pro ochranu klimatu na pět tisíc podniků z celého světa.
 
Nízkou aktivitu firem se sídlem v České republice ukazuje počet podniků, které údaje o ochraně klimatu do CDP posílají. Ze stovky největších firem ve střední Evropě to bylo (přímo, nebo přes svoji mateřskou firmu) jen několik společností (v roce 2015 dohromady za ČR, Polsko, Maďarsko a pobaltské státy pouze 16 firem). 
 
Nový program snižování emisí CO2
 
Nicméně i některé české firmy již začínají považovat opatření pro ochranu klimatu za důležitou součást strategického rozvoje svého podnikání. Napomoci tomu může i nová iniciativa, která v České republice, na rozdíl od západní Evropy, dosud chyběla. Jde o program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2,jenž zavádí nezávislé značkové schéma, podporující záměry podniků pro aktivní ochranu klimatu. Představuje první ryze českou iniciativu, která v souladu s akčním programem COP21 v Paříži umožňuje podnikům – ale také třeba obcím nebo městům – měřit a veřejně publikovat dopad svých aktivit na klima, a následně se zapojit vlastními opatřeními či podporou veřejně prospěšných projektů do snižování uhlíkových emisí. Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR.
 
Zapojené podniky, či jiné organizace, obdrží příslušný certifikát a mohou dále využívat jednu ze značek kvality, demonstrující partnerům, dodavatelům, spotřebitelům i široké veřejnosti progresivní a zodpovědný přístup v oblasti ochrany klimatu. I přes zatím pokulhávající zapojení českých firem do globální klimatické akce, je potěšitelné, že hned po otevření programu (v červenci 2015) byla udělena značka kvality prvním přihlášeným společnostem a postupně přibývají noví a noví zájemci. Bohužel, jejich počet se ještě stále nepřiblížil standardům vyspělých zemí. Zapojení českých firem do této klimatické iniciativy, jejíž odbornost a nezávislost garantuje nezisková organizace CI2, o.p.s., podporují také ambasadoři programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2, jako osobnosti, aktivní v prosazování udržitelného rozvoje – prof. Bedřich Moldan (CPOŽP UK), Dan Jiránek (SMO ČR a Rada SFŽP) a Veronika Černá (Green business, Skanska).
 
Zdroj: tisková zpráva
 
Čtvrtek, 17. prosinec 2015
 
 
Zdroj: www.agris.cz


Další články