cs en de

Český parlament ratifikoval Pařížskou klimatickou dohodu, nyní se čeká na podpis prezidenta Zemana

 05. 09. 2017

Po dubnovém schválení ratifikace Pařížské klimatické dohody v Senátu ČR prošla na pátý pokus i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nyní je dohoda připravena k podpisu prezidenta Miloše Zemana.

„Pařížskou dohodu považuji za přelomovou mezinárodní smlouvu, která poprvé v historii definuje, o co budeme v ochraně klimatu usilovat, a tím je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod určitou hranicí. Poprvé také stanovuje povinnost přijmout a kontrolovat své závazky nejen pro rozvinuté, ale i pro rozvojové země," říká ministr Brabec.
 
Nová Dohoda chce snížit produkci skleníkových plynů a udržet tak nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí. Státy, které dohodu ratifikují budou ale také usilovat o udržení oteplení do 1,5 °C, aby se ještě více snížila rizika a negativní dopady změny klimatu. Dohoda ukládá všem smluvním stranám povinnost stanovit si vnitrostátní redukční závazky, které se budou pravidelně ověřovat.
 
Česká republika plní dobře střednědobý závazek redukce emisí do roku 2030, tj. snížení o 40% ve srovnání s rokem 1990, přijatý v rámci EU. „Již v roce 2015 jsme dosáhli snížení emisí skleníkových plynů o 36 % v porovnání s rokem 1990, takže o naplnění cílů nemusíme mít obavy. To ale neznamená, že bychom se neměli snažit o další úspory emisí skleníkových plynů, zvláště když změna přístupu přináší mnohé ekonomické úspory a posiluje ochranu životního prostředí,“ upozorňuje ministr Brabec. ČR tak bude nadále usilovat a pokračovat ve zvyšování energetické účinnosti, šetření zdroji, rozvoji obnovitelných zdrojů a elektromobility nebo v zavádění protipovodňových opatření, udržení vody v krajině či využití dešťové vody. „V tomto ohledu je Ministerstvo životního prostředí velmi dobře připraveno. Vláda již schválila naši Politiku ochrany klimatu v ČR, Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Tyto strategické materiály představují účinné nástroje pro řešení ochrany klimatu v našich podmínkách,“ tvrdí ministr životního prostředí Richard Brabec.
 
Kontakt pro média:
 
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz
 
 
Zdroj: www.mzp.cz


Další články