cs en de

Citace ministra životního prostředí Richarda Brabce po setkání s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem u protipovodňových zábran na Alšově nábřeží v Praze

 04.04.2014
 
Praha, 4. dubna 2014 – „Opakovaně v průběhu minulého desetiletí jsme čelili ničivým povodním. I to je, myslím, zřetelným důkazem skutečnosti, že se klimatická změna posunula z pozice vědeckofantastických filmových scénářů do holé reality.
 
Dalším extrémním projevem změny klimatu je sucho a tak se jednou může stát, že koryto Vltavy přejdeme suchou nohou. Na pokračující změny klimatu je potřeba reagovat co nejdříve, globálně i lokálně. Česká republika podporuje přijetí připravované nové mezinárodní smlouvy na úrovni OSN, která zaváže i ty největší světové emitenty skleníkových plynů k jejich dalšímu snižování. V nebližší době také předložíme vládě návrh Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR shrnující stávající i odhadované dopady klimatických změn na krajinu, biodiverzitu, jednotlivé sektory ekonomiky i lidské zdraví a také možná adaptační opatření. V konečném důsledku pak může být přijetí preventivních opatření jednodušší i ekonomicky výhodnější než dodatečné odstraňování škod po povodních, či dlouhodobém suchu. Kromě toho jsem se rozhodl ustavit skupinu expertů zastřešenou Výzkumným ústavem vodohospodářským, která s využitím všech dostupných údajů připraví co nejrychleji Strategii udržení vody v krajině a snížení dopadů sucha. Toto téma považuji za mimořádně důležité, protože následky sucha i v podmínkách České republiky mohou být velmi vážné a je nutno se na ně připravit stejně dobře jako na druhý extrém, tedy povodně.“


Zdroj: www.mzp.cz


Další články