cs en de

Dnešek je Mezinárodním dnem biodiverzity: Ministerstvo životního prostředí při té příležitosti znovuotevírá speciální web

 22.05.2014

 Ministerstvo životního prostředí při příležitosti světového dne biologické rozmanitosti spustilo speciální internetové stránky. Ty poskytují kompletní informace odborné i široké veřejnosti o ochraně biologické diverzity v České republice. Jejich cílem je zvýšit obecné povědomí o ohrožení biologické rozmanitosti. Hlavním globálním nástrojem pro ochranu biodiverzity je Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD), která má k dnešnímu dni 194 smluvních stran, včetně České republiky.
 
 
Na národní úrovni v rámci implementace Úmluvy o biologické rozmanitosti byl na webové stránce kompletně aktualizován Informační systém CBD, který poskytuje základní informace jak o samotné Úmluvě o biologické rozmanitosti, tak i o dalších mezinárodních smlouvách a závazcích v oblasti ochrany biodiverzity, které se týkají České republiky. Nový vzhled a aktualizovaný obsah webu poskytuje základní informační servis k dané problematice odborn a zároveň přispívá k obecnému zvýšení povědomí o významu ochrany biologické rozmanitosti na národní i mezinárodní úrovni.
 
“Biodiverzita”, neboli biologická rozmanitost, znamená rozličnost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Zahrnuje variabilitu genovou, a to všech žijících organismů včetně ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Nejedná se jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
 
V roce 2010 byl v rámci Úmluvy přijat Strategický Plán na ochranu biodiverzity na léta 2011 – 2020, jehož 20 dílčích cílů tvoří v současné době osnovu pro jednotlivé kroky, které by měly být realizovány jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jejich cílem je zamezit celosvětovému poklesu biodiverzity.
 
V letošním roce bylo pro Mezinárodní den biologické rozmanitosti zvoleno Sekretariátem Úmluvy téma „Ostrovní biodiverzita“. Téma poukazuje na aktuální velké ztráty biodiverzity zejména na ostrovech s malou rozlohou, které patří v tomto směru vůbec k nejohroženějším.
 
 
Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková, tisková mluvčí
Tel.: 267122396 nebo 739242382
E-mail: tiskove@mzp.cz


Další články