cs en de

Doporučené ceny ovcí a koz pro likvidaci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů

 Vedení Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR (SCHOK) se po jednáních s chovateli rozhodlo zpracovat ceník "Doporučené ceny ovcí a koz pro likvidaci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů".

Níže uvedený ceník byl schválen na zasedání Předsednictva SCHOK dne 14. 5. 2014.

Kategorie ovcí a koz:

I. Chovné a užitkové ovce a kozy:

a) jatečná jehňata, kůzlata – jehňata 55,-Kč / kg; kůzlata 60,- Kč / kg živé hmotnosti do věku 12 měsíců
b) chovná jehňata, kůzlata – jehňata 65,-Kč / kg; kůzlata 70,- Kč / kg živé hmotnosti do věku 12 měsíců
c) chovné jehnice, kozičky - cena zůstává stejná jako u chovného jehněte, kůzlete - druhý kalendářní rok života
d) chovné bahnice, kozy v prvním produkčním roce - třetí kalendářní rok života - cena zůstává stejná jako u jehnic, koziček.

U jehňat a kůzlat v období od narození do jednoho měsíce věku se použije paušální živá hmotnost u jehněte 15 kg, u kůzlete 13 kg. V případě, že nebyla zjištěna živá hmotnost jehněte, kůzlete do 6 měsíců věku, pro výpočet se použije paušální živá hmotnost u jehněte 35 kg, u kůzlete 26 kg.
Ve druhém a třetím produkčním roce bahnic a koz - čtvrtý a pátý kalendářní rok života - cena snížena u bahnic a koz na 50,- Kč / kg.
Ve čtvrtém a dalších produkčních letech - šestý a další kalendářní rok života - cena snížená u bahnic a koz na 35,- Kč / kg při zachování minimální ceny 1 500, - Kč za kus.

II. Plemenné ovce a kozy (chovatel doloží vystaveným potvrzením o původu):

a) plemenná jehňata, kůzlata – jehňata 100,-Kč / kg; kůzlata 100,- Kč / kg živé hmotnosti do věku 12 měsíců
b) plemenné jehnice, kozičky - cena zůstává stejná jako u plemenného jehněte, kůzlete - druhý kalendářní rok života
d) plemenné bahnice, kozy v prvním produkčním roce - třetí kalendářní rok života - cena zůstává stejná jako u jehnic, koziček.

U jehňat a kůzlat v období od narození do jednoho měsíce věku se použije paušální živá hmotnost u jehněte 15 kg, u kůzlete 13 kg. V případě, že nebyla zjištěna živá hmotnost jehněte, kůzlete do 6 měsíců věku, pro výpočet se použije paušální živá hmotnost u jehněte 35 kg, u kůzlete 26 kg.
Ve druhém a třetím produkčním roce bahnic a koz - čtvrtý a pátý kalendářní rok života - cena snížena u bahnic a koz na 75,- Kč / kg.
Ve čtvrtém a dalších produkčních letech - šestý a další kalendářní rok života - cena snížená u bahnic a koz na 50,- Kč / kg při zachování minimální ceny 2 500, - Kč za kus.

III. Plemenné berani a kozli (chovatel doloží vystaveným potvrzením o původu s přiděleným ústředním registrem plemeníků):
Plemenní berani a kozli 150,- Kč / kg živé hmotnosti. Tato cena se nemění od zařazení do plemenitby do skončení prvního produkčního roku berana a kozla - třetí kalendářní rok života.
Ve druhém a třetím produkčním roce beranů a kozlů - čtvrtý a pátý kalendářní rok života - cena snížena u beranů a kozlů na 125,- Kč / kg.
Ve čtvrtém a dalších produkčních letech - šestý a další kalendářní rok života - cena snížená u beranů a kozlů na 100,- Kč / kg, při zachování minimální ceny 6 000, - Kč za kus.


Zdroj: http://www.schok.cz/aktualita/doporucene-ceny-ovci-koz-pro-likvidaci-skod-zpusobenych-zvlaste-chranenymi-druhy-zivocichu


Další články