cs en de

Dotace Ministerstva zemědělství pomáhají Sdružení Neratov zajistit fungování vybraných služeb

 16.9.2014
 
Částkou 2,5 milionu korun podpořilo Ministerstvo zemědělství neziskovou organizaci Sdružení Neratov. Jde tak o jeden z dalších 46 projektů nestátních organizací, které letos Ministerstvo podpořilo, a to celkovou částkou 64,1 milionu korun.práva – 
 
Sdružení Neratov se zaměřuje na integraci lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v regionu Orlických hor, především ve venkovském prostředí. Jeho nosným programem je „Budování center integrace – Neratov 2“. Sdružení obnovuje vysídlenou ves v česko-polském pohraničí a právě díky pomoci lidem s postižením sem navrací život, občanskou vybavenost, stálé obyvatele a oživuje pozapomenuté místní tradice.
 
„Tento projekt má za cíl pomoci postiženým lidem zařadit se do běžného života, a dosáhnout tak co největší soběstačnosti a samostatnosti. Jsem proto velmi rád, že jsme ho finančně podpořili,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
 
Pilotním projektem Sdružení Neratov bylo zřízení Farmy Orlice. Lidé s postižením se zde věnují především chovu skotu, ovcí, sečení horských luk a technickým pracím. V současnosti mohou lidé s handicapem najít zaměstnání na farmě, v zahradnictví, v řemeslných dílnách, v kuchyni, v úklidové dílně, v prádelně, v obchodě nebo i u kompletačních prací, které sdružení zajišťuje pro firmy z okolí.
 
„Naše práce si postupně získává uznání v širokém okolí. Úklidové dílně či prádelně přibývají zakázky z okolních rekreačních chat, penzionů i od soukromníků. Farma Orlice dokonce rozšiřuje svou spolupráci s místní CHKO Orlické hory při údržbě a obhospodařování horských luk,“ uvedla Zdenka Burešová z neratovského sdružení.
 
Ačkoli si Sdružení Neratov na provoz chráněných dílen a sociálních služeb vydělá díky prodeji služeb a výrobků lidí s postižením z více než poloviny samo, projekt Budování center integrace, dotovaný Ministerstvem zemědělství, je pro další pokračování a především pro rozvoj chráněných pracovišť v Neratově nezbytný. „Díky dotacím Ministerstva zemědělství se například daří neustále rozšiřovat místní zahradnictví, a tím i množství vypěstovaných produktů, nebo zvyšovat kapacitu místní prádelny – díky tomu můžeme otevírat nová pracovní místa pro lidi s handicapem. Dotace nám dále umožnily zateplit část budovy řemeslných chráněných dílen či vybudovat chodník k obchodu s výrobky, kam si denně nacházejí cestu desítky zákazníků,“ dodala Zdenka Burešová.
 
Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Za bezmála dvacet let svého působení dosáhlo mnoha úspěchů – nově například otevřelo speciální základní školu pro děti s postižením a kombinovanými vadami. Ty by po absolvování školní docházky mohly rovněž najít pracovní uplatnění v místních chráněných pracovištích, a to bez nutnosti měnit důvěrně známé prostředí. V polovině roku 2014 sdružení zaměstnávalo 60 osob s postižením (z celkového počtu 88 zaměstnanců).
 
Hynek Jordán
 
ředitel Odboru komunikace Mze
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články