cs en de

EU nezakázala domácí zabijačky – jitrnice budou!

 27.01.2015
autor: ec.europa.eu
Český deník Blesk a jeho internetová obdoba blesk.cz v poslední době publikovaly několik článků informujících o údajném zákazu pořádání zabijaček v důsledku směrnice EU.
 
Tyto články obsahují nepravdivé informace. Zabijačky nejsou nijak ohroženy.
 
Deník Blesk v článku z 21. ledna (Co způsobila směrnice Evropské unie o domácích zabijačkách, str. 5 pražského vydání) naznačuje, že existuje jakási směrnice Evropské unie o domácích zabijačkách. Tato informace je zcela nepravdivá. Pořádání domácích zabijaček upravují zákony České republiky (zejména zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů neboli veterinární zákon). V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a následným členstvím nedošlo v právní úpravě domácích porážek prasat k žádné změně.
 
EU vepřové hody nezakazuje
 
Deník Blesk v tomtéž článku dále uvádí, že "Evropská unie nám zakázala rozdávat laskominy ze zabijačky" a dále že "…je unií zakázáno pořádat vepřové hody jako společenskou akci..." I tato tvrzení jsou nepravdivá. Podmínku, aby maso a orgány doma poraženého zvířete byly určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele, stanovují české zákony – současný veterinární zákon i předchozí veterinární zákony (tj. č. 87/1987 Sb. a č. 66/1961 Sb.) – už přes 50 let. Vstup ČR do EU ani unijní legislativa přijatá za dobu našeho členství žádnou změnu nepřinesla.
 
V rozporu se skutečnostmi uvedenými výše jsou i další nepravdivá tvrzení uveřejněná v článcích na portálu Blesk.cz. Redaktoři např. tvrdí, že " Šílená vlna nevole se zvedla proti nařízení Evropské unie, které zakazuje pořádat zabijačku pro lidi mimo vaši domácnost" a že "Evropská unie totiž zakázala podobné věci pořádat..." Šílená vlna nevole se skutečně možná zvedla, ovšem pouze díky nepravdivým informacím šířeným portálem Blesk.cz.
 
Zabijačky zakázány, halal povolen? Nikoliv.
 
V článku s titulkem "Jitrnice vs. EU: Zabijačku zakázali, ale halal porážky mají zelenou" redaktor Blesk.cz naznačuje, že zabijačku evropské právní předpisy zakazují, zatímco rituální porážku z náboženských důvodů povolují. Skutečnost je taková, že domácí zabijačky i rituální porážky upravují výhradně zákony vnitrostátní (tzn. české).
 
Porážení zvířat je sice upraveno na evropské úrovni nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, ovšem v textu nařízení (v bodu odůvodnění 18) je výslovně zmíněno, že problematika úpravy porážky pro rituální účely je ponechána na jednotlivých členských státech. Česká republika v současné době porážku pro účely náboženských rituálů (k výrobě produktů s označením halal a košer) umožňuje.
 
Uvedené články na blesk.cz si můžete přečíst zde:
 
Za zabijačku můžete schytat pokutu až 300 tisíc! Víte, že tohle se podle EU nesmí?
 
Jitrnice vs. EU: Zabijačku zakázali, ale halal porážky mají zelenou
 
K zabijačkám nás volají udavači! Kontroloři udělili pokuty už za 120 tisíc
 
Problematice zabijaček jsou věnovány i tiskové zprávy Státní veterinární správy. I ty potvrzují, že pořádání obecních zabijaček je v rozporu se zákonem již přes 50 let.
 
Zabíjačky – pseudotéma?
 
Poděkování za pochopení zabíjaček
 
Deník Blesk jsme požádali o opravu.
 
 
Zdroj: www.agris.cz


Další články