cs en de

EU ukončuje systém kvót na cukr

 Po 50 letech končí v EU cukrové kvóty:

  • Kvóty a dotované ceny chránily evropský cukr od r. 1968
  • Příprava na konec cukrových kvót trvá od roku 2006 a již 4 roky je známé datum jejich ukončení
  • Uvolnění přinese možnost zvýšit výrobu a vyvážet na nové trhy
  • Zrušení kvót přinese i větší transparentnost a zjednodušení administrativní zátěže
  • Pro případ prudkých změn cen cukru si EU ponechá možnost zasáhnout, aby dopady na zemědělce a spotřebitele nebyly dramatické
  • 29/09/2017
  • Téměř po 50 letech skončí v Evropské unii 30. září 2017 úplně poslední režim zemědělských kvót, který upravoval produkci cukru.
 
Rozhodnutí, že kvóty na cukr budou ukončeny právě nyní, přijaly Evropský parlament a členské státy v rámci reformy společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2013 poté, co byl v roce 2006 zahájen rozsáhlý reformní a restrukturalizační proces.
 
V letech 2006 a 2010 došlo v odvětví cukru k výrazné restrukturalizaci s finanční podporou ve výši 5,4 miliardy eur. Díky tomu se odvětví mohlo na tento okamžik pečlivě připravit a produktivita se mohla v posledních letech podstatně zvýšit. Ukončení režimu kvót umožní producentům přizpůsobit produkci reálným obchodním příležitostem, např. hledáním nových vývozních trhů. Podstatným způsobem také zjednoduší správu a sníží administrativní zátěž pro hospodářské subjekty, pěstitele i obchodníky.
 
Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, k tomu řekl: „Ukončení režimu kvót představuje pro evropské odvětví cukru zásadní bod zvratu a je dalším významným krokem k tržní orientaci společné zemědělské politiky. Producenti budou mít nyní možnost rozšiřovat své obchodní aktivity na světových trzích a s vhodnou politickou podporou Evropské komise – jako je např. Středisko pro sledování trhu s cukrem, které poskytuje včasné a relevantní informace o trhu – by měli mít velkou šanci na úspěch. Jsem přesvědčen o tom, že ode dne, kdy bylo o ukončení kvót rozhodnuto, si toto odvětví získalo postavení, které mu umožní tuto nabízenou příležitost plně využít.“
 
EU bude odvětví cukru i nadále podporovat
 
V rámci další podpory odvětví cukru EU lze v případě neočekávaných narušení trhu využít různých opatření společné zemědělské politiky. Patří mezi ně nezanedbatelné dovozní celní kvóty (mimo preferenční obchodní dohody) a možnost poskytnout podporu soukromého skladování či zavést krizová opatření, aby Komise mohla přijmout opatření v případě vážné krize na trhu spojené s prudkým nárůstem nebo poklesem cen. K dispozici je rovněž podpora příjmů zemědělců ve formě přímých plateb. Odvětvím, která se dostanou do potíží, mohou členské státy poskytnout i tzv. dobrovolný režim podpory vázané na produkci. To platí i pro produkci cukrové řepy.
 
Po ukončení kvót zůstává zachována možnost kolektivního vyjednávání mezi pěstiteli cukrové řepy a výrobci cukru.
 
Před očekávaným ukončením kvót Evropská komise rovněž zvýšila transparentnost na trhu s cukrem. Aby zemědělci a výrobci mohli efektivněji řídit své podnikání, poskytne jim nové Středisko pro sledování trhu s cukremVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN••• krátkodobé analýzy a statistiky ohledně trhu, jakož i analýzu a prognózy.
 
Souvislosti
 
Režim kvót na cukr byl zaveden v roce 1968 spolu s prvními pravidly SZP týkajícími se cukru. Zároveň byla zavedena dotovaná cena pro producenty nastavená na úroveň výrazně vyšší, než byly ceny na světovém trhu. Rozhodnutí o ukončení režimu kvót přijaly členské státy v roce 2006.
 
Dochází k němu po významné reformě tohoto odvětví, která se uskutečnila v letech 2006–2010. Průměrná cena cukru v EU se dostala od konce roku 2016 přibližně na 500 €/t a v posledních několika měsících zůstala stabilní.
 
EU je předním světovým producentem řepného cukru (přibližně 50 % z celkového objemu). Řepný cukr však představuje pouze 20 % světové produkce cukru. Zbývajících 80 % se vyrábí z cukrové třtiny. Většina cukrové řepy v EU se pěstuje v severní polovině Evropy, kde jsou pro její pěstování nejvhodnější podmínky. EU také disponuje významným rafinérským průmyslem, který zpracovává dovezený surový cukr z cukrové třtiny.
 
Zdroj: ec.europa.eu


Další články