cs en de

Faremní produkty z českého Skotska velkým lákadlemVýrobou kvalitních a velmi chutných mléčných produktů je již několik let dobře známá farma rodiny Němcovy v Netíně na Žďársku. Zkusit si zde vyrobit svůj vlastní originální sýr mohli v sobotu 6. září i návštěvníci Farmářských slavností, které se v Netíně konaly. Touto celodenní akcí pro rodiny s dětmi se uzavřela letošní série slavností pořádaných Ministerstvem zemědělství ČR. 
 
 
Netínská farma leží v ekologicky nejčistší oblasti České republiky - Českomoravské vrchovině, právem nazývané českým Skotskem. Její neuvěřitelná rozmanitost, podhorský charakter, řídké osídlení a panenská příroda dávají ty nejlepší podmínky pro chov skotu, kterému se Němcovi věnují od roku 1990. Tehdy začali hospodařit na dvaceti hektarech půdy s dvanácti kusy skotu. Již příští rok ale rozvoj farmy dovolil přistavět nový kravín a dnes rodina hospodaří na sto padesáti hektarech zemědělské půdy a její stáje pojmou sedmdesát kusů dojnic.
 
Mléko od svých dojnic zpracovávají Němcovi ve vlastní mlékárně na jogurty, jogurtové nápoje, tvarohy a sýry, před dvěma lety začali i se zpracováním masa. Výrobky, které se pravidelně umisťují v nejrůznějších potravinářských soutěžích, prodávají ve svém obchodě v centru Prahy, v pojízdných prodejnách, na farmářských trzích, ale i přes obchodníky.
 
Faremní produkty byly k nemalé radosti návštěvníků k dostání i na sobotních slavnostech, stejně tak i celá řada dalších výrobků farmářů a řemeslníků z okolí. Kromě prohlídky farmy a tamních hospodářských zvířat měly zejména děti možnost pobavit se v rámci celodenního doprovodného programu. Hlavní smysl této akce – lépe seznámit širokou veřejnost se životem na dnešních moderních farmách a tím poukázat na jejich přínos, se opět podařil. Doufejme tedy, že i díky rodině Němcově, která nabízí přidanou hodnotu v podobě zpracování faremní produkce a její vskutku propracovaný odbyt, bude význam rodinných farem čím dál více doceňován.   
 
Hlavní kancelář ASZ 
 
 
Zdroj: www.asz.cz
 


Další články