cs en de

Farma jako rodinná firma

 Snahy o zvyšování daní, zpřísňování povinností, přemíra evidencí, zavedení elektronické evidence tržeb, návrhy povinných členství v Hospodářské či Agrární komoře, osočování osob samostatně výdělečně činných z parazitování. V poslední době neustává, ale naopak se množí celá řada různých překážek a omezení podnikatelům zejména pak těm malým a středním. Tento stále viditelnější posun, který vytváří tlak nejen na veřejné mínění, ale i vládní představitele, tak u nás začíná ohrožovat principy malého a středního podnikání. To je přitom základem světové ekonomiky a zárukou stabilní a úspěšné ekonomiky i u nás.
 
 
 
Asociace soukromého zemědělství ČR dlouhodobě obhajuje politiku podpory menších zemědělských a podnikatelských subjektů jako základu živého venkova a pro její prosazení volí nejrůznější cesty. Jednou z nich je navazování spolupráce s dalšími organizacemi, jež zastávají podobné principy. Takovou je zcela bez pochyby Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která hájí zájmy 260 tisíc podnikatelských subjektů. V polovině února se proto odehrálo jednání zástupců těchto dvou organizací, na kterém byla dohodnuta budoucí společná spolupráce.
 
„Uvědomujeme si, že otázka podpory menších podnikatelských subjektů je obzvláště palčivým tématem na venkově. Proto nás velice těší, že roste počet našich členů, typických rodinných podniků, které jsou již dnes regionálními vzory, zaměstnavateli, těmi, kdo podporují svoje bezprostřední okolí a napomáhají tak možnosti uplatnění dalších lidí,“ řekl předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.
 
Asociace soukromého zemědělství ČR prosazuje názor, že veškerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání je třeba cílit tak, aby finanční prostředky byly použity v konkrétních regionech a násobily svůj efekt využitím mezi co nejvíce subjektů,“ vysvětlil předseda ASZ ČR Josef Stehlík.
 
V průběhu jednání se tak našla celá řada možností vzájemné spolupráce i účasti na společných projektech. Zástupci AMSP ČR nabídli asociaci sdílení svých informačních kanálů včetně zmapování počtu a výkonnosti rodinných podniků v ČR. Naše asociace může být pro AMSP ČR partnerem pro oblast zemědělství a venkova, a to včetně možnosti odborných konzultací v tomto sektoru.  
 
Zásadní principy obou organizací se dlouhodobě prolínají, budoucí jistě velmi zajímavá a přínosná spolupráce je tedy zcela logickým a přirozeným vyústěním. O jejích dalších podrobnostech vás budeme informovat na stránkách časopisu Selské revue. 
 
O Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR
 
AMSP logo
 
Na otevřené, nepolitické platformě sdružuje malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260 tisíc podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. 
 
Jakožto zástupce nejširší skupiny malých a středních firem si klade tyto cíle:
 
* Trvalé zviditelňování a medializování příběhů rodinných podniků
 
* Vytvoření účinné pomoci firmám při řešení nástupnictví
 
* Prosazení efektivního systému financování rodinných firem
 
* Pomoc firmám zabezpečit správu rodinného majetku
 
* Vytvoření věrohodné statistiky založené na počtu, výkonnosti a hospodářském vlivu rodinných firem v ČR
 
Mezi aktuální projekty AMSP ČR s prioritní podporou patří: začínající podnikatelé (projekt Svou cestou – Young Business); rodinné firmy – nástupnictví (projekt Rodinná firma); řemesla (projekt Fandíme řemeslu!); podnikání žen (projekt Podnikavá žena) a nejnovější projekt k elektronické evidenci tržeb (projekt Malý obchod).
 
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR 

Zdroj: www.asz.cz


Další články