cs en de

Jednání o proexportních aktivitách v sektoru mléka a mléčných výrobků

 4.11.2015
 
Dne 27. října 2015 přivítala náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková v budově Ministerstva zemědělství zástupce společností a profesních organizací z oboru výroby mléka a mlékárenských výrobků.
 
Účastníci byli seznámeni s exportními příležitostmi v oblasti mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích a nástroji, které ministerstvo v rámci proexportních aktivit využívá. Zemědělští diplomaté prezentovali detailnější podmínky a příležitosti pro tento sektor v destinacích své působnosti, tedy v Číně, Saúdské Arábii, Srbsku a Rusku. Rovněž nabídli své služby, které budou moci exportérům nabídnout po výjezdu do daného teritoria, který je plánován na leden 2016. Doposud méně využívané možnosti exportního financování s podporou státu představil zástupce pojišťovny EGAP Š. Kolanda.
 
Podobu nového dotačního programu 9.H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, jehož cílem je zintenzivnit podporu společnostem pro prezentaci na zahraničních trzích uvedl E. Vacek. Náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla poté pohovořil o aktuální situaci na trhu s mlékem a dalším směřování dotační politiky v sektoru mléka a novinky z oblasti legislativy pro předmětný sektor prezentovala D. Třísková ze Sekce potravinářských výrob.

 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články