cs en de

Kontroly veterinární správy v restauracích již přinesly první výsledky

 12.1.2015

Tisková zpráva – Od prvního ledna tohoto roku provádí Státní veterinární správa, na základě novely zákona o potravinách, kontroly i v provozovnách stravovacích služeb. Závažné nedostatky byly zjištěny hned v prvních dnech, kdy inspektoři vyrazili na kontroly restaurací.
 
Konkrétně v Jihomoravském kraji byla ve dvou provozovnách, při kontrolách 7. a 8. ledna, zjištěna pochybení při manipulaci se zvěřinou. V obou případech se jednalo o zacházení se zvěřinou v kůži bez povolení krajské veterinární správy. Stahování, případně škubání, ulovené volně žijící zvěře je v restauracích možné provádět pouze tehdy, pokud to povolí krajská veterinární správa poté, co si ověří, že restaurace má pro tuto rizikovou činnost vhodné podmínky.
 
V jednom případě dokonce provozovatel nedoložil ani původ zvěřiny, kterou měl uloženu v mrazicím boxu. Jedná se tak o zvěřinu neznámého původu, u které není možné doložit, zda byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem nebo alespoň tak zvanou proškolenou osobou a může proto představovat nebezpečí pro zdraví zákazníků restaurace. Provozovateli restaurace bylo proto nařízeno znehodnocení této zvěřiny.
 
Provozovatelům obou restaurací bude uložena pokuta a zároveň bude provedeno šetření ke zjištění zdroje zvěřiny a bude provedena kontrola u dodavatelů.
 
Vzhledem k takto závažným zjištěním hned v prvních lednových dnech po nabytí nových kompetenci lze jednoznačně prohlásit, že rozšíření kompetencí Státní veterinární správy o dozor v provozovnách stravovacích služeb byl krok správným směrem.
 
 
MVDr. Jan Váňa
Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
Ústřední veterinární správa
 
 
Zdroj: www.svscr.cz


Další články