cs en de

Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa

 Praha 8. prosince 2015 – V souvislosti s ruským embargem, které se týká zákazu dovozu některých rostlinných a živočišných komodit z Evropské unie, byla již v létě loňského roku vyhlášena mimořádná podpůrná opatření. Jejich cílem je zmírnit dopady krize na výrobce a distributory v rámci dotčených sektorů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí informuje, že v rámci záchranné sítě bude znovu umožněno soukromé skladování vepřového masa. SZIF začne přijímat žádosti od 4. ledna 2016.
 
S ohledem na negativní situaci a vývoj na trhu s vepřovým masem bude znovu zahájena podpora soukromého skladování vepřového masa, která byla ukončena 8. května 2015. Od 4. ledna 2016 bude SZIF přijímat žádosti o podporu soukromého skladování vepřového masa na ještě neuskladněné produkty v minimálním množství 10 t u vykostěných produktů a 15 t u ostatních produktů. Délka skladování bude 90, 120 nebo 150 dnů. Podmínkou ze strany žadatele pro uvedené opatření je složení jistiny ve výši 20 % fixní částky podpory. 

Zákaz dovozu vybraných zemědělských produktů do Ruské federace způsobuje přetlak na unijním trhu, čímž dochází k ovlivnění cen dotčených komodit. Bylo tedy třeba nastolit kroky, které zmírní újmu některých exportérů a producentů. První mimořádná opatření se týkala sektoru ovoce a zeleniny, později byla rozšířena na odvětví mléčných výrobků, které je zasaženo sankcemi nejvýrazněji, a nejaktuálnější opatření bude zaměřeno na soukromé skladování vepřového masa. 

V současné době stále probíhají opatření k podpoře soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka (SOM) a sýrů. Doposud bylo v ČR podáno 9 žádostí o podporu soukromého skladování SOM a byla vyplacena podpora ve výši téměř 800 000 korun. Dalším opatřením v rámci záchranné sítě je výroba másla a SOM pro intervenční nákup, ale žadatelé v ČR prozatím toto opatření nevyužili. Mimořádná opatření se týkají také ovoce a zeleniny. Je možné zažádat o stažení produktů z trhu, nesklízení nebo sklízení nezralých produktů. Za letošní rok bylo SZIF doručeno 13 předběžných oznámení/žádostí o provedení kontroly na místě, přičemž se všechna
týkala opatření nesklizení a v naprosté většině se jednalo o jablka. Po provedených kontrolách na místě je aktuálně uznáno 445,2 t podporovaných produktů. Podrobné informace a podmínky k žádostem o uzavření smlouvy pro zájemce o soukromé skladování vepřového masa budou zveřejněny v závislosti na publikaci nařízení Komise (EU) na webových stránkách www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu nejpozději v týdnu před vánočními svátky.
 
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF 

Zdroj: www.szif.cz


Další články