cs en de

Ministerstvo podpoří venkov více než 133 miliony korun

 15.05.2014 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní rozvoj 133 836 676 milionů korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jeho cílem je prostřednictvím dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí, za předpokladu zapojení obyvatel venkova, venkovských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.

Projekty jsou zaměřeny na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity, prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova a na výměnu zkušeností při jejich přípravě.

„V rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova bylo zaevidováno 1324 žádostí o dotace v objemu přes 400 milionů korun. Hodnotitelská komise mi následně doporučila ke schválení a k podpisu 421 žádostí v celkové výši přes 133 milionů korun,“ řekla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách a Podpora odstraňování bariér v budovách. Viz přiložená tabulka.

Podpora rozvoje regionů

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (čtyři dotační tituly viz tabulka) - výzva k předkládánížádostí byla ukončena, žádosti vyhodnoceny, doporučení hodnotitelské komise předloženo ministryni V. Jourové k podpisu. Výsledky jsou zveřejněny na www.mmr.czzde.

  • Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
  • Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Podprogram Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraj - večtvrtek 15. května končí výzva, následněbudou zaevidovány všechny podanéžádosti o dotace a poté bude MMR informovat média o počtu podaných žádostí, objemu financí a zveřejní předběžný harmonogram vyhodnocení.

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 – výsledky jsou zveřejněny na www.mmr.czzde.MMR předpokládá vyhlášení další výzvy k předkládánížádostí o dotace na škody z roku 2013 v horizontu cca jednoho měsíce.

Podpora odstraňování bariér v budovách
 

Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů - výsledky jsou zveřejněny na www.mmr.czzde.

Podprogram Euroklíč - výsledky jsou zveřejněny na www.mmr.czzde.

Zdroj: www.agris.czDalší články