cs en de

Ministerstvo zemědělství pořádá mezinárodní konferenci o udržitelném využívání pesticidů a alternativních metodách ochrany rostlin

 19.5.2016

Na Ministerstvu zemědělství dnes začala pod záštitou ministra zemědělství Marina Jurečky mezinárodní konference o pesticidech. Čeští i zahraniční odborníci na ní budou referovat o používání pesticidů, jejich falšování a alternativních způsobech, jak ochránit rostliny.
 
Přednášky budou věnovány glyfosátům, jakou roli při jejich využívání hraje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a jak tato problematika ovlivňuje členské státy. Odborníci budou také mluvit o reziduích pesticidů nejen v půdě, ale i ve vodě. Česká republika má už od roku 2012 Národní akční plán ke snížení používání pesticidů. Plán má dva hlavní cíle: omezit rizika vycházející z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany zdraví lidí, vod a životního prostředí. Zaměřuje se cíleně také na optimální využívání přípravků bez omezení zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů. Dalšími tématy konference jsou rezidua pesticidů v potravinách a falšování pesticidů. Padělané nebo na území České republiky nepovolené přípravky nejsou testované ani schválené. Mohou tak vést nejen ke ztrátám na výnosech farmářů, ale zejména mohou potenciálně ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
 
Konference pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Ústředním a kontrolním zkušebním ústavem zemědělským.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články