cs en de

Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny v zadávání marketingových zakázek na kampaně „Klasa“ a „Regionální potravina“

 18.2.2015

Tisková zpráva – Ve středu 25. února v 15.00 hodin se v budově Ministerstva zemědělství uskuteční tzv. předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce „Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin - KLASA“. Na této konzultaci chceme jednotlivým mediálním a marketingovým agenturám představit zcela nový koncept zadávací dokumentace na kampaně KLASA a Regionální potravina.
 
Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky všech částí veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a široké veřejnosti.
 
Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlásit jedno zadávací řízení rozdělené na čtyři samostatné části. Uchazeči mohou podat své nabídky libovolně, tedy do jedné nebo do více částí veřejné zakázky:
 
1.    Strategická a kreativní část
 
2.    Realizační část
 
3.    Mediální plánování a mediální nákup
 
4.    Veletrhy a výstavy
 
Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (čl. 40 směrnice 2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. Tento postup je možný již podle současné legislativy. Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv, informace o jednání je součástí uveřejněného předběžného oznámení, které je přístupné ve Věstníku veřejných zakázek i v Úředním věstníku EU.
 
Dodavatelé se mohou registrovat nejpozději do 20. února 2015 na adrese: zuzana.sopouskova@szif.cz V registraci dodavatelé uvedou název instituce a jména zúčastněných osob.
 
Hynek Jordán
 
ředitel Odboru komunikace MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz
 


Další články