cs en de

Ministerstvo zemědělství řeší osud nemovitostí bez vlastníka

 6.10.2015
 
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) úspěšně řeší problematiku nemovitostí, s nimiž hospodařily v současnosti již neexistující resortní organizace. Ministerstvo zemědělství tak usiluje o vyjasnění a narovnání majetkových poměrů státu.
 
Jde o přibližně 3200 nemovitostí, u nichž Ministerstvo a ČÚZK v listu vlastnictví stále evidují již neexistující výzkumné ústavy, právní předchůdce Lesů ČR či jiné zaniklé subjekty z resortu zemědělství. Většinu z těchto nemovitostí tvoří zbytkové parcely, tedy špatně využitelné pozemky, pozemky bez veřejné přístupové cesty a pozemkové parcely u již prodaných bytových domů.
 
V letošním roce tak byla například vyřešena část majetku právních předchůdců Lesů ČR, tedy podniků Jihomoravské státní lesy Brno nebo Východočeské státní lesy Hradec Králové.
 
Proces začíná prověřením případného právního nástupnictví a poté je určen charakter (druh) pozemku. Podle výsledku šetření pak dojde k převodu příslušnosti hospodařit odpovídající organizační složce státu či státnímu podniku – například Státnímu pozemkovému úřadu, státnímu podniku Lesy ČR či Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celý proces výrazně usnadňuje hospodaření s nemovitostmi, u nichž dosavadní právní stav bránil jejich efektivnímu využití.
 
 
 
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
 
Zdroj: eagi.cz


Další články