cs en de

Ministerstvo zemědělství Saúdské Arábie vyhodnotilo výběrové řízení ke zkvalitnění chovu ryb

 21.11.2017

Ministerstvo životního prostředí, vody a zemědělství (MEWA) schválilo projektovou zakázku ve výši přibližně 10 milionů SAR (rijálů), která byla udělena společnosti Saudi Aquaculture Society za účelem monitorování a zlepšení genetických zdrojů (GR) v chovu ryb.
 
Při příležitosti slavnostního podpisu smlouvy zástupce ministra životního prostředí MEWA Ing. Ahmed Al Ayyadah označil projekt za velmi potřebný. Dodal, že odráží záměr ministerstva zachovat rybolovné zdroje a rovněž i genetickou rozmanitost prostřednictvím efektivního řízení genových bank, jakož i programy genetického zlepšování a kontroly kvality. Projekt obsahuje opatření k ochraně genetického původu a proměnlivosti. Smyslem je rovněž zachování udržitelnosti vysoce produktivních plemen. Praktickým výstupem bude pozitivní dopad na produkci a rozmanitost rybolovu. Projekt napomůže hledání nejlepších postupů pro zachování genetické struktury endemických ryb a jiných druhů mořských organizmů, které se vyskytují v Saúdské Arábii.
 
Očekává se, že výsledky budoucích studií o genetickém původu, rybích plemenech a mořských druzích by měly být použity nejen při vývoji programů k zachování původních genových zdrojů, ale i metod chovu a způsobů krmení při lepší konverzi krmiv a vyšší intenzitě růstu. Projekt bude zaměřen i na zlepšení imunity proti onemocněním.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články