cs en de

Ministerstvo zemědělství se nechystá stavět přehradu v lokalitě Čučice na řekách Oslava a Chvojnice

 6.10.2016

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nemá v plánu stavět vodní dílo na řece Oslavě, jak by mohlo vyplývat z Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“, kterou její autoři zaslali Ministerstvu, vládě a dalším institucím. MZe plánuje v příštích letech jako prevenci před suchem a povodněmi výstavbu a přípravu pouze šesti nádrží: Nové Heřminovy, Skalička, Senomaty, Šanov, Vlachovice a Pěčín. Čučice mezi nimi nejsou.
 
Ministerstvo zemědělství ani státní podnik Povodí Moravy neplánují přehradu na řekách Oslava a Chvojnice. Kvůli stále větším hydrologickým výkyvům, jako bylo například loňské sucho, Povodí Moravy nechalo pouze zpracovat studie lokalit za účelem aktualizace dat. Neznamená to, že se na nich začne stavět. Území jsou hájená pro vzdálenější budoucnost, kdyby se v příštích desetiletích ukázalo, že kvůli suchu a zajištění dostatku vody pro obyvatele i krajinu, je nezbytné vybudovat více vodních děl.
 
„Bylo by od nás velmi nezodpovědné, kdybychom se včas, to znamená už teď, nezačali připravovat na situaci, kdy bude vody nedostatek. Těžko bychom vysvětlovali budoucím generacím, proč jsme nic neudělali, když jsme ještě měli možnost. Právě proto máme na celém území České republiky vytipováno přes šedesát nejpříhodnějších lokalit pro případnou stavbu vodních děl a chceme je bránit před zastavěním například hustou infrastrukturou. Z důvodu odpovědnosti k budoucím generacím, našim dětem a vnoučatům, proto neplánujeme oblast Čučic z Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod, tedy míst dlouhodobě hájených pro případnou výstavbu vodních děl, vyjmout. Stavbu vodního díla ale v této oblasti jednoznačně neplánujeme,“ řekl ministr Jurečka.
 
Povodí Moravy na konci července obdrželo technickoekonomickou studii k území Čučice. Studie následně prošla standardním připomínkovým řízením, kdy k ní mohly různé instituce vyjádřit své námitky a připomínky. Pracovníci Povodí Moravy ji v následujících týdnech představí zástupcům MZe a bezprostředně poté zveřejní na svém webu, kde bude přístupná každému.
 
Ministerstvo podporuje především opatření, která pomáhají zadržovat vodu v krajině, v posledních dvou letech do nich investovalo několik miliard korun. Například na pozemkové úpravy, které obnovují retenční funkci krajiny, vydalo MZe v letech 2014 a 2015 přibližně 3,5 miliardy korun. Letos resort spustil novou podporu na výstavbu a obnovu rybníků, na což je připraveno 1,25 miliardy korun.
 
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
 
Zdroj: eagri.cz


Další články