cs en de

Ministerstvo zemědělství úspěšně ukončuje činnost státních podniků v likvidaci

 6.4.2016
 
Oddělení pro majetkové vyrovnání a státní statky v likvidaci, které působí v rámci organizační struktury Ministerstva zemědělství, letos docílilo již sedmi pravomocných výmazů zrušených resortních státních podniků z obchodního rejstříku.
 
Na pět dalších státních podniků v likvidaci se v současnosti aplikuje společné prohlášení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Ministerstva zemědělství, Státního pozemkového úřadu a Ministerstva financí ve věci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem z července 2015 tak, aby mohlo v krátké době dojít k výmazu těchto podniků. U dalších čtyř podniků se aplikace zmíněného prohlášení připravuje.
 
Společné prohlášení má především urychlit likvidace státních podniků, jejichž zbylý nemovitý majetek je prakticky neprodejný. Převod tohoto majetku na ÚZSVM, respektive na Státní pozemkový úřad, je předmětem pravidelných zasedání pracovní skupiny tvořené zástupci zúčastněných resortů a státních úřadů.
 
Snížení počtu zrušených státních podniků, které jsou v procesu likvidace, přitom přispívá ke snížení nadbytečné administrativy a výdajů vynakládaných na agendu správy státního majetku.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články