cs en de

Ministerstvo zemědělství začne nově podporovat nákup plemenných zvířat

 24.2.2016
 
Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal pravidla pro udělování pro nový typ podpory. Zemědělci můžou začít žádat o příspěvek na nákup plemenných zvířat. Letos dostanou na zlepšení genetické hodnoty stád 20 milionů korun.
 
Podporu Ministerstva zemědělství dostanou zemědělci na nákup plemenných jalovic, beranů, kozlů a mladých ovcí a koz.

„Letos jsme pro zemědělce připravili na nákup plemenných zvířat 20 milionů korun. Obnova stád přinese chovatelům lepší hospodářské výsledky, bude se rodit více mláďat a celkově se zlepší jejich zdravotní stav,“ řekl ministr Marian Jurečka.
 
Cílem programu je zvýšit genetickou hodnotu stád skotu, ovcí a koz.  Příjemci dotace musí při šlechtění a plemenitbě nakoupených zvířat postupovat výhradně podle schváleného šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení.
 
Jednotliví žadatelé o dotaci uplatní své požadavky do 30. září letošního roku u příslušných uznaných chovatelských sdružení, administrátorů dotace. Ti pak podají žádosti Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. S plným zněním dotačního programu a jeho podmínkami se budou moci chovatelé seznámit na webových stránkách Ministerstva v sekci Národní dotace.
 
Ministerstvo zemědělství podporuje chovatele při nákupu plemenných zvířat i dalším způsobem, konkrétně prostřednictvím příspěvku na úroky z úvěrů. V rámci programu Zemědělec, který spravuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, můžou dostat subvenci na úvěr do výše 5 milionů korun, přičemž doba splatnosti nepřesáhne 4 roky.
 
Hynek Jordán
 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články