cs en de

Ministr Jurečka: Nový náměstek Šír i šéf PGRLF Nekula jsou odborníky se zkušenostmi ve svých oborech

 2.2.2016

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes představil nového náměstka pro komodity, výzkum a poradenství Jiřího Šíra a ředitele Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu Zdeňka Nekulu. Podle ministra Jurečky mají oba odborné předpoklady a zkušenosti v daném oboru, a proto od nich očekává profesionalitu a schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností.

„Kromě zvyšování konkurenceschopnosti a soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách a podpory citlivých komodit se chci zaměřit na provázání zemědělství s životním prostředím tak, abychom byli schopni reagovat na aktuální výzvy. Mým cílem je i zlepšení komunikace se zemědělci. V terénu by mělo být více pracovníků naší, tedy komoditní, sekce. Považuji to za důležité, protože díky tomu můžeme získat pro nás velmi důležitou hlubší zpětnou vazbu,“ řekl nový náměstek Jiří Šír.
 
Jeho dalšími prioritami je třeba modernizace zemědělského výzkumu v gesci MZe a větší uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v zemědělské praxi a také realizace programu na kompenzaci škod způsobených suchem v roce 2015.
 
Ředitel Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Zdeněk Nekula chce dostat služby Fondu na vyšší úroveň, aby fungoval jako finančně-servisní organizace pro české zemědělce a potravináře a vyplnil všechny mezery na trhu. „Podpora, kterou našim zemědělcům Fond poskytuje, je velmi účinná. Problémem však je, že například o novějších programech moc klientů neví. Proto musíme změnit i přístup k propagaci našich služeb. Letos se zaměříme na stabilizaci všech nových programů a chystáme i aktualizaci podmínek stávajících programů. Nově se chceme také zaměřit na mladé začínající podnikatele na venkově,“ uvedl Zdeněk Nekula.
 
Jiří Šír, který je ve funkci náměstka pro komodity, výzkum a poradenství od 1. 2. 2016, vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hned poté začal pracovat na MZe, od roku 2003 působil jako zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí na Stálém zastoupení ČR při EU. V roce 2009 se vrátil jako poradce ministra zemědělství pro Společnou zemědělskou politiku EU. Do letošního roku pracoval jako diplomat na Stálém zastoupení ČR při EU a společný mluvčí ČR ve Zvláštním zemědělském výboru Rady EU.
 
Zdeněk Nekula, který je šéfem PGRLF od listopadu 2015, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Poté pracoval jako vedoucí oddělení marketingu a obchodní politiky České spořitelny, a.s. Do října 2015 působil v Erste Leasing, a.s. (dceřiná společnost České spořitelny), naposledy ve funkci vedoucího risk managementu.
 
 
 
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
 
Zdroj: eagri.cz


Další články