cs en de

Ministr Jurečka: Obchodní řetězce nesmí zneužívat svého postavení na trhu a znevýhodňovat zemědělce a potravináře

 19.5.2015

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka se v Bratislavě sešel na dvoudenním zasedání se svými resortními kolegy zemí Visegrádské skupiny. S ministry zemědělství Slovenska, Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska jednal o způsobech, jak zlepšit postavení zemědělců v rámci dodavatelsko-potravinářského řetězce, zjednodušení Společné zemědělské politiky a o lesnictví.
 
Ministři zemědělství zemí Visegrádské skupiny podepsali v Bratislavě deklaraci, která vyzývá EU k potírání nekalých obchodních praktik na společném trhu.
 
„Státy Evropské unie by měly zavést přísnější pravidla, která zajistí, aby zemědělci a potravináři měli v dodavatelském řetězci stejné postavení, jako subjekty, které mají větší hospodářskou sílu. Nerovnovážné postavení při vyjednávání totiž vede k nekalým obchodním praktikám, jež dopadají nejvíce právě na zemědělce a potravináře,“řekl ministr Marian Jurečka.
 
Případná hospodářská nestabilita dodavatelsko-potravinářského řetězce (zemědělství, zpracovatelský průmysl a obchod) může zhoršit tržní prostředí.
 
„Obchodní řetězce se mají chovat férově a jejich obchodní podmínky musí být etické i vůči partnerům, kteří jsou z kategorie středních a malých podniků. Obchodní politika, která nutí výrobce a dodavatele potravin prodávat své výrobky pod výrobními náklady, není nadále udržitelná. A protože do oblasti zemědělství, potravinářství a venkova jde takřka 40 % rozpočtu EU, je naší společnou snahou, aby tento sektor měl férové postavení při odbytu svých produktů,“ dodal Jurečka.
 
Při jednání o zjednodušení pravidel Společné zemědělské politiky ministr Jurečka zdůraznil, že je důležité, aby se zástupci členských států EU dohodli na usnadnění administrativních procedur, které dopadají na zemědělce a jejich činnost. Mezi prioritní oblasti, kde je nutné snížit byrokratickou zátěži, patří především pravidla pro povinné ozelenění, mladé farmáře, aktivní farmáře, dobrovolnou podporu vázanou na produkci a pěstitele ovoce a zeleniny.
 
Zástupci visegrádského zemědělství projednávali také lesnictví a novou lesnickou strategii EU. Podle názoru české strany by mělo zůstat lesní hospodářství i nadále v kompetenci členských států a Lesnická strategie EU by měla být spíše dobrovolným nástrojem.
 
Na dvoustranném jednání se ministr Jurečka sešel s maďarským ministrem zemědělství Sándorem Fazekasem. Tématy jejich schůzky byly geneticky modifikované organizmy, zdanění dováženého zboží a příprava smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Transatlantické obchodní a investiční partnerství).
 
Hynek Jordán
 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články