cs en de

Ministr zemědělství Jurečka zahájil v Radešínské Svratce Národní výstavu českého strakatého skotu

 11.9.2014
 
Tisková zpráva – Výhody i možnosti chovu českého strakatého skotu připomíná 12. národní výstava českého strakatého skotu, jedna z největších akcí svého druhu v České republice i ve střední Evropě. V Radešínské Svratce v Kraji Vysočina ji dnes zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka.
 
„Český strakatý skot patří k tradičním hospodářským plemenům a je neodmyslitelně spjatý s loukami našich podhorských a horských oblastí. Stáda tohoto skotu zajišťují údržbu a obnovu krajiny, významně se podílí na produkci kvalitního hovězího masa. Jsem rád, že zde v Radešínské Svratce, o které se hovoří jako o hlavním městě českého strakatého skotu, se připomínají výhody i možnosti chovu tohoto našeho plemene s kombinovanou užitkovostí,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
 
Hlavním bodem programu tradičního chovatelského dne je soutěž v hodnocení předváděných zvířat, při níž jednotlivé kategorie hodnotí nezávislí zahraniční rozhodčí. Výstavu doplňuje expozice plemenného a zástavového skotu, prasat, ovcí a koz. Chovatelská veřejnost se může seznámit i se zemědělskou technikou a službami pro zemědělství.
 
„Živočišná výroba je klíčová pro zachování a rozšiřování pracovních míst zejména na venkově, kde bývá menší nabídka pracovních příležitostí. Důležité je také udržení mladých lidí na vesnici. To vše jsou důvody, proč se podpora živočišné výroby stala jednou z mých priorit,“ uvedl ministr Jurečka.
 
Chovy českého strakatého skotu se využívají ke křížení se specializovanými masnými plemeny. Bez něho by v České republice nebyl možný rozvoj chovu skotu na maso, který v některých oblastech doplnil či nahradil produkci mléka. Výroba objemných krmiv a pasoucí se stáda mají význam v rozšíření ploch trvalých travních porostů, nezanedbatelný pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí, podporují variabilitu pěstování polních plodin, a tím přispívají i k ochraně půdy před erozí.
 
Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články