cs en de

Ministři schválili změny Společné zemědělské politiky v rámci návrhu nařízení Omnibus

 13.12.2017

Včera Rada Evropské unie schválila text zemědělské části návrhu nařízení „Omnibus“. Nařízení obsahuje zásadní změny Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Došlo tak k zakončení dlouhotrvajících jednání, která začala již za slovenského předsednictví Rady EU v září minulého roku.
 
Evropská komise (EK) v září 2016 představila nařízení upravující finanční pravidla pro rozpočet EU spolu s opatřeními pro úpravu současného Víceletého finančního rámce. Cílem bylo posílit výkonnost a flexibilitu rozpočtu EU a také zjednodušit pravidla pro jeho provádění. Na tuto úpravu navazovala řada návrhů sektorových změn, mezi něž patří i zemědělství.
 
Česká republika již od začátku projednávání tohoto nařízení prosazovala zejména dobrovolný charakter aktivního zemědělce (aktivní zemědělec je dosud základní podmínkou pro poskytnutí přímých plateb a vybraných environmentálních podpor PRV). Nařízení nyní umožňuje, aby každý stát mohl na národní úrovni rozhodnout o možném zrušení této podmínky od roku 2018. Mezi další schválené změny, které jsme podporovali, patří například rozšíření nástrojů pro řízení rizik, zjednodušení přístupu zemědělců k půjčkám a finančním nástrojům či zjednodušení režimu ozelenění.
 
K zásadním změnám došlo také v oblasti Společné organizace zemědělských trhů. V této souvislosti se podařilo prosadit zjednodušení pro organizování producentů a celkové zvýšení ochrany prvovýrobců. Nově všechny organizace producentů mohou jménem svých členů plánovat produkci a vyjednávat smlouvy o dodávkách s velkými odběrateli. Tím se zlepší jejich vyjednávací pozice v rámci potravinového řetězce.   
 
V průběhu jednání vzhledem k rozsáhlosti finanční části nařízení došlo ke zpoždění projednávání a reálně hrozilo, že nařízení nebude moci jako celek vstoupit v platnost k původně stanovenému datu. Z tohoto důvodu došlo k oddělení zemědělské části nařízení a tato část tak vstoupí v platnost jako samostatný akt k danému termínu, tedy 1. 1. 2018.  
 
V celkovém kontextu změny přináší částečné zjednodušení a přesnější vymezení pravidel Společné zemědělské politiky.
 
 
 
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
 
Zdroj: eagri.cz


Další články