cs en de

MŽP informuje o produkci odpadů za 2014 ve všech krajích ČR

12. 10. 2015
 
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje nejnovější, detailně zpracovaná odpadová data za rok 2014. Aktuální údaje verifikovala agentura životního prostředí CENIA. Podložená jsou metodickým výpočtem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Čerstvá fakta slouží jako podklad pro zpracování krajských plánů odpadového hospodářství, přípravu projektů z Operačního programu Životní prostředí a jako základ pro plnění reportingových povinností MŽP vůči EU.
 
V produkci uvedených odpadů jasně vedou 3 regiony: Hlavní město Praha, Středočeský a Moravskoslezský kraj. Výjimku představuje pouze produkce nebezpečných odpadů, v ní na nejvyšší příčce střídá Prahu Jihomoravský kraj.
 
Mezi 3 regiony se všeobecně nejnižší produkcí se řadí Karlovarský, Liberecký a kraj Královéhradecký. Pouze v případě porovnání nebezpečných odpadů se v nejnižší produkci za Karlovarským krajem umístil kraj Plzeňský a Vysočina.
 
Nejvíce komunálních odpadů produkuje Hlavní město Praha, naopak nejméně kraj Karlovarský.

Zdroj: www.mzp.cz


Další články