cs en de

MŽP podpoří 5 miliony projekty na lokální ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků

 09. 03. 2016
 
Sekce ochrany přírody a krajiny MŽP vyhlásila výzvu v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020, Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny v roce 2016, pro nevládní organizace na koordinaci drobnějších projektů podporujících ochranu biodiverzity nebo rozvoj sítě regionálních pozemkových spolků. Dotace tak půjdou na finanční posílení činnosti spolků a obecně prospěšných společností, které zastřeší zejména lokálně významné projekty realizované nestátními neziskovými organizacemi. Vloni se díky programu podpořilo celkem 226 projektů.
 
3 miliony korun z celkové alokace poskytne Ministerstvo životního prostředí na zastřešení projektů podporujících biodiverzitu, které se zaměřují na mapování a monitoring druhů a biotopů, na drobné managementové zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a péči o krajinu. Dotace na koordinaci podpory pozemkových spolků zaměřených na ochranu a rozvoj přírody a krajiny lze poskytnout do výše 2 milionů korun. Finanční prostředky půjdou zejména na jejich rozvoj, ale například i na vedení a údržbu databáze nemovitostí v péči těchto spolků. Příjem žádostí končí 31. března 2016 ve 14:00 h.
 
V roce 2015 bylo do tohoto programu na podporu biodiverzity zapojeno celkem 89 neziskových organizací, které díky dotacím realizovaly 192 projektů. Alokovaných 5 milionů korun tak podpořilo např. mapování mokřadů ve spolupráci s veřejností, realizace transferů obojživelníků přes migrační bariéry a aktivita na podporu hnízdních příležitostí dravců i zpěvných ptáků, ochrana kolonií netopýrů i terénní exkurze pro veřejnost. Podporou pozemkových spolků se realizovalo 34 projektů k zajištění praktické péče o pozemky cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny.
 
Více najdete na: na této internetové adrese.
 
 
Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz
 
Zdroj: mzp.cz


Další články