cs en de

Na Moravě o vodě a víně

 Hanácké Slovácko, konkrétně obec Moravský Žižkov, přivítalo v duchu své příslovečné pohostinnosti a tradic, které jsou nedílnou součástí zdejšího venkovského života, letošní poslední Selské slavnosti pro rodiny s dětmi. Asociace soukromého zemědělství je zorganizovala v rámci projektu Voda, půda a sedláci, tentokrát ve spolupráci se svou členskou organizací - Vinařskou asociací ČR, a rodinou jejího místopředsedy Jiřího Maděřiče. Strávit příjemný den v rodinném vinařství a lépe poznat zdejší hospodaření přijeli první zářijovou sobotu nejen příznivci vína, ale hlavně spousta rodin s dětmi, kterým byl bohatý celodenní program určen především.
 
Vinařství rodiny Maděřičových obhospodařuje 24 hektarů vinic na okraji nivy řeky Dyje. S výrobou vín začalo roku 1993 a od té doby postupně doplňovalo nabízený sortiment a rozšiřovalo služby pro své klienty. Roční produkce této rodinné firmy činí 250 tis. litrů jakostních a přívlastkových vín z více než dvaceti odrůd vinné révy, která zraje ve třech viničních tratích. Rodina také provozuje přímo v Moravském Žižkově restauraci a penzion, kde se snaží maximálně využívat suroviny od místních dodavatelů. Podporuje zdejší folklórní spolky a pořádá různé kulturní a kulinářské akce.
 
„Asi každý se jednou za čas zastaví a zeptá sám sebe, co vlastně dělá a proč. Naším cílem jsou vína, která by potěšila, umocnila prožitky z chvil všedních i svátečních a vnesla pohodu a radost do života těm, kterým jsou určena. Protože život je příliš krátký na to, aby se pilo špatné víno,“ říkají Maděřičovi.
 
A takovým svátečním okamžikem, spojením příjemného s užitečným, byly i zářijové Selské slavnosti, které nabídly jak možnost prohlídky vinařské techniky, tak sklípků místních vinařů, degustace a nákupu jejich produkce, ale i dalších regionálních výrobků. Děti plnily úkoly v rámci naučné stezky národního bohatství, stezky povodí s laboratoří či řemeslné dílničky, které připravila společnost Park Tři Věže. Návštěvníky potěšilo vystoupení místního dětského folklórního souboru Žižkovjánek.
 
V prostorách Penzionu Maděřič se v průběhu slavností uskutečnil zejména pro odbornou veřejnost určený diskusní seminář na téma „Voda našeho kraje“, který moderoval předseda ASZ ČR Josef Stehlík.
 
Možnostem protipovodňových ochran, jejich navrhováním a realizací pozemkových úprav v krajině byla věnována prezentace Michala Pochopa z brněnské pobočky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.
 
O generelu chráněných území pro akumulaci vod, zajištění vodních zdrojů a omezení extrémů vodního režimu hovořil vrchní ministerský rada Pavel Punčochář z MZe. Zmínil trvalý názorový rozpor mezi ochránci životního prostředí, kteří prosazují více mokřadů, zeleně, ochrany půdy a hospodaření se srážkovými vodami, a vodohospodáři s jejich obavou, že objem vody nebude pro hospodářské využití dostupný bez akumulace. „Bezesporu rozumným řešením je realizace obou přístupů, kdy by došlo ke zlepšení životního prostředí, rázu krajiny a revitalizaci vodních toků, vzrůstu biodiverzity a zkvalitnění stavu ekosystémů a zároveň zajištění dostupnosti a udržitelnosti našich vodních zdrojů,“ řekl Punčochář.
 
Josef Stehlík upozornil, že řada sedláků by ráda využívala melioračních odtoků, ale ne vždy jim Státní pozemkový úřad vychází vstříc. „V tomto směru bychom chtěli apelovat, aby dotčení úředníci byli metodicky informováni a mohli jednat flexibilněji,“ sdělil Stehlík a dodal: „Prozatím nevyužitý potenciál vidí naše Asociace také v odchytu vody z velkých střech. Jistě by stálo za úvahu popřemýšlet v rámci tvorby pravidel PRV o zařazení dotačního titulu na zřízení akumulačních nádrží.“ 
 
Nechyběla ani prezentace a informační stánek hlavního partnera letošních Selských slavností - Komerční banky, představení projektu „Tradiční zemědělství - obnova krajiny“, zabývajícího se zemědělskými stavbami v krajině a územními plány obcí, či informace ohledně řešených kompenzací za sucho a možností pojištění plodin u dlouholetého partnera Asociace - Agrapojišťovny, a také informační stánek hlavního odborného partnera letošních akcí -společnosti PRP Technologies.
 
Ačkoliv brány rodinných farem se touto poslední akcí pro širokou veřejnost v letošním roce uzavřely, můžeme se společně podívat ještě na jednu. Jde o zámeckou farmu Nové Hrady nedaleko Litomyšle, kde se 22. září uskuteční závěrečný seminář k „roku vody“, a to pod názvem „Voda a půda pro budoucnost“.  
 
Šárka Gorgoňová, tiskové oddělení ASZ  
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články