cs en de

Na poslední chvíli: Jaká budou nová pravidla pro ekologické zemědělce?

 16.02.2015
autor:  pro-bio.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se obrací na ekologicky hospodařící zemědělce v regionu o zapojení do diskuze nad nastavením podmínek pro ekologické zemědělství, opatření na ochranu krajiny a přírody i pro podmínky pro chov zvířat. V tuto chvíli jsou ve hře nová pravidla, která budou navázána na finanční prostředky poskytované zemědělcům. Ta mohou ovlivnit, jakým směrem se bude v regionu vyvíjet nejen zemědělství, ale také jakým způsobem bude podpořena ochrana vzácných biotopů i jednotlivých chráněných druhů. Zároveň se jedná také o podmínky chovu hospodářských zvířat – tzv. welfare. A na připomínky již v tuto chvíli není mnoho času- zbývá necelý týden.
 
Ministerstvo zemědělství postoupilo do vnějšího připomínkového řízení návrhy nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologického zemědělství, provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat. Pro zemědělce se jedná o velmi citlivé téma. „Uvítáme širší zapojení do odborné debaty nad připomínkami, neboť praxe jednotlivých, zejména ekologických, zemědělských podniků a farem je velmi různorodá. Je dobré vzít v potaz co nejvíce podnětů. Zároveň usilujeme o zrovnoprávnění hlasů všech, kdo se podílí na zemědělské činnosti. Ať se již jedná o zemědělce, kteří hospodaří jako jednotlivci nebo ty se silnějšími hlasy, chceme, aby byl návrh ministerských úředníků v praxi užitečný,“ říká Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
 
Nové nařízení vlády z pera Ministerstva zemědělství ČR právě vstupuje do vnějšího připomínkového řízení, pro které je nutné shromáždit relevantní připomínky co nejdříve. „V regionech jsou k dispozici odborníci, kteří rádi ekologickým zemědělcům pomohou. Ať se již jedná o přiblížení návrhu nových pravidel v konkrétních podmínkách sedláka, nebo následně s formulací připomínek,“ doplňuje Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
 
• V Zlínském kraji se lze obracet na  PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty v čele s Ing. Milanem Drgáčem.
 
• V Olomouckém kraji lze kontaktovat Ing. Přemysla Čecha z PRO-BIO regionálního centra Jeseníky.
 
• V Jihomoravském kraji je připraven Ing. Petr David z PRO-BIO regionálního centra Jižní Morava.
 
• V Královéhradeckém kraji se můžete obracet na Ing. Hanu Řehořkovou z PRO-BIO regionálního centra Krkonoše a Podkrkonoší.
 
• V Pardubickém kraji se lze obracet na Ing. Františka Chlada z PRO-BIO regionálního centra Litomyšl.
 
• V Moravskoslezském kraji mohou zájemci kontaktovat Ing. Alenu Malíkovou z PRO-BIO regionálního centra Moravská Brána.
 
• V Ústeckém a Libereckém kraji se lze obracet na PRO-BIO regionální centrum Severovýchod zastoupeným Ing. Kamilem Tomanem.
 
• V Karlovarském kraji se lze obracet na Ing. Zdeněka Perlingera v PRO-BIO regionálním centru Severozápadní Čechy
 
• Zemědělci ze středních Čech se mohou obrátit na správkyni PRO-BIO regionálního centra Srdce Čech Ing. Ivanu Květoňovou.
 
• Pro zemědělce z Pošumaví a Plzeňského kraje je k dispozici Ing. Vladimír Krtouš z PRO-BIO regionálního centra Šumava
 
• Sedláci hospodařící na Vysočině mohou své připomínky předat v PRO-BIO regionálním centru Vysočina Ing. Tomáši Klejzarovi.
 
Podněty, které se u správců regionálních center Svazu PRO-BIO sejdou, budou společně zpracovány a předány na Ministerstvo zemědělství ČR. Veškeré připomínky, které mají zemědělci zájem vznést k některému z návrhů, přijímá i Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, a to rovněž nejpozději do 20. února 2015.
 
 
Zdroj: www.agris.cz


Další články