cs en de

Nejnovější informace z probíhajících žní

 2.8.2016

Je polovina prázdnin a probíhající sklizeň obilovin a řepky komplikují časté dešťové přeháňky, které zpomalují její tempo a ohrožují kvalitu zrna. Podle Státního zemědělského intervenčního fondu bylo k 1.8.2016 sklizeno 26,8% ploch základních obilovin (s produkcí 3 821,5 tisíc tun) a více jak polovina, 62% ploch osetých řepkou ( s  produkcí 878,6 tis. tun). Jak je patrné na grafu srovnávající tempo prací v jednotlivých týdnech, ve srovnání s rokem 2015 sklizeň značně zaostává. 

Co se týče průměrných výnosů, tak ty jsou o něco vyšší než loni, kdy u obilovin průměrný výnos dosahuje 6,29 t/ha (v roce 2015 to bylo 6,09 t/ha) a u řepky výnosy dosahuji velmi vysokých 3,6 t/ha (v roce 2015 to bylo 3,46 t/ha). 
 Další články