cs en de

Novela vinařského zákona

 vino

S ohledem na doslova lavinu otázek, která nás v posledních dnech zastihla, ale také s ohledem na četná vyjádření představitelů SVČR tykajících se připravované regulace prodeje sudových vín (prodeje v nádobách nad 2 litry) nám dovolte uvést některé věci na pravou míru. Jako přímí účastníci všech oficiálních jednání na MZe souvisejících s fungováním tzv. Komise pro boj s černým trhem i se zatím jediným připomínkováním připravované novely zákona o Vinařství a vinohradnictví musíme konstatovat následující:

 

Nesouhlasíme s anonymizací vlivu jednotlivých skupin a popírání jejich zodpovědnosti. I proto jsme se rozhodli opakovaně poukázat na již dříve zveřejněné materiály.

Jedná se o:

1. Zápis z posledního zasedání Komise pro boj proti černému trhu s vínem, který byl základním dokumentem pro poradu vedení MZe. To rozhodlo o tom, aby oddělení pro víno zakomponovalo navrhovaná řešení do novely zákona příloha č.1

2. Matici řešení příloha č.2 - ta jednoznačně určuje postoje jednotlivých účastníků komise

3. Dokument který je veřejně dostupný na stránkách SVČR dokument, který shrnuje i část programu předsednictva SVČR na svém jednání dne 29.10.2014 a dokonce obsahuje i výsledek hlasování jednotlivých členů k bodům, které jsou v novele zákona již obsaženy viz příloha č.3

4. V příloze č.4 najdete projednávané znění návrhu novely na jednání dne 11.2.2015na Ministerstvu zemědělství

5. V příloze č.5 pak včerejší SVČR prezentované vyjádření s jakými tezemi pracuje MZe v rámci úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství v oblasti sudového vína.

Jako účastníci jednání na MZe dne 11.2.2015 prohlašujeme, že předložený návrh novely neobsahoval žádnou možnost pro tzv. smluvní vinotéky prodávat sudové víno natož ani nezazněla úvaha o zmiňovaném franšízingu.

Pokud se tedy o nějaké takové možnosti uvažuje, je to možnost zcela nová a vznikající na platformě SVČR, nikoli na MZe, vznikající navíc pod tlakem vinařů i obchodníků s vínem, kteří se doslova bouří!

Jedinou variantou je pro nás ta nepředstavitelná možnost, že úsek vína na MZe neřídí její ředitel, ale spolek, reprezentující stále menší počet vinařů.

O tom, kdo ve skutečnosti stojí za jednotlivými body navrhované novely, si může každý udělat úsudek sám, věříme totiž ve váš dobrý úsudek.  
(Jen upozorňujeme, že pokud v přílohách narazíte na slova "průnik" nebo "kombinace" vězte, že to neznamená nic jiného než prosazení obou bodů současně, neb žádný jiný význam tato slova nemají.)

Dále vás chceme informovat i o dalších dle našeho názoru ne zcela účinných opatřeních, která se do připravované novely zákona 321/2004 sb. dostávají. 
Návrh novely obsahuje určité problematické body, ale protože se jedná o návrh novely, lze ještě mnohé změnit. Podle našeho názoru jsou úpravy třeba, pokud nebudou prosazeny námi, nebo jinými oborovými sdruženími povede novelizovaný zákon jednoznačně k likvidaci velké části trhu malých a středních vinařů a nárůstu prodejům těm, kteří své výrobky realizují přes nadnárodní obchodní řetězce.

Za výbor Vinařské asociace ČR

Jiří Maděřič a Petr MarekDalší články