cs en de

Novelu zákona o ochraně přírody a krajiny na půdě Poslanecké sněmovny blíže představil seminář MŽP

 25. 02. 2016
 
Ministerstvo životního prostředí dnes na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspořádalo seminář na téma "Nová právní úprava národních parků v novele zákona o ochraně přírody a krajiny“.
 
Seminář nabídl komplexní pohled na návrh novely, která je v současné době projednávána ve výborech Poslanecké sněmovny, včetně jejích hlavních cílů a přínosů. Novou právní úpravu národních parků v novele zákona o ochraně přírody a krajiny představilo vedení MŽP a z regionálního pohledu ji okomentovali zástupci Správy a regionu KRNAP. Po vystoupení přihlášených účastníků probíhala široká diskuze k tématu. Seminář byl volně přístupný pro veřejnost. Za odbornou veřejnost a zainteresované strany na něj byli zejména zváni předsedové a místopředsedové rad jednotlivých národních parků, zástupci samospráv jako předsedové a další představitelé svazů obcí regionů NP, akademičtí pracovníci z oborů přírodních, lesnických, právních a dalších věd, kteří se problematikou národních parků dlouhodobě zabývají, a zástupci nevládních organizací.
 
Zdroj: www.mzp.cz


Další články