cs en de

Novinky pro vývozce potravin do Kanady

 30.4.2015
 
EU a Kanada se v rámci vyjednání vzájemné Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) dohodly na podpoře vzájemného obchodu mj. prostřednictvím navýšení celních kvót. Pro evropské a české producenty mléčných výrobků se proto po zahájení vstupu CETA v platnost (cca od roku 2017) zvětší prostor pro export do Kanady. EU exportuje do celého světa dvojnásobné množství mléčných výrobků, než se vyrábí v celé Kanadě, a má tedy potenciál tento prostor využít.
 
Stávající kanadská sýrová dovozní kvóta 13 tis. tun pro EU s nulovým clem bude navýšena o dalších 18 500 tun. Tím by dle údajů kanadských mlékařů podíl evropských sýrů na kanadském trhu sýrů měl vzrůst z 5 % na 7,5 % (cca 32 tis tun). Položky celního sazebníku, kterých se navýšení týká, naleznete v konsolidovaném textu CETA (str. 36 a 37). Uvedené navýšení ale není určeno pouze pro stávající dodavatele, kteří pocházejí převážně ze starých členských zemí EU. V letech 2017-2024 by mělo být k dispozici pro nové licencované dovozce (a tedy i pro potenciální nové české exportéry) k dispozici minimálně 30 % ročního objemu sýrové kvóty, v následujících letech se pak tento podíl snižuje na 10 % (detaily o režimu řízení udělování dovozních licencí viz tamtéž str. 500-501).
 
Vedle výše uvedeného vyjednání lepších podmínek pro navýšení obchodu s Kanadou, mezi jehož potenciální beneficienty by se mohli zařadit v nadcházejících letech dle svých schopností též čeští producenti mléčných výrobků, dochází souběžně na kanadské straně k dynamickému legislativnímu vývoji a změnám dělby kompetencí mezi resorty zemědělství a zdravotnictví. Od roku 2012 se prováděcími předpisy postupně zavádí nově přijatý zákon Safe Food for Canadian Act (SFCA), který konsoliduje předpisy o bezpečnosti domácích a dovážených potravin. Finální prováděcí nařízení tohoto zákona by měla vstoupit v platnost v červnu 2015. Nová pravidla to bude znamenat i pro dovozce veškerých potravin – nezbytné budou mj. dovozní licence, příslušnost ke Kanadou uznanému systému bezpečnosti potravin a dojde k posílení dovozních kontrol (detaily shrnuje přiložený TIC a též jsou popsány na stránkách kanadské potravinové inspekce zde nebo zde). Všem potravinářským podnikům se zájmem o export do Kanady doporučujeme uvedeným pravidlům věnovat pozornost.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články