cs en de

Nový postup Ministerstva zemědělství při zadávání veřejných zakázek má úspěch. Zájem projevilo sedm společností.

 20.6.2014
 
Tisková zpráva – Dvacet zástupců ze sedmi dodavatelských společností se přišlo na Ministerstvo zemědělství informovat na plánovanou veřejnou zakázku v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Ministerstvo zemědělství totiž zavedlo tzv. předběžné tržní konzultace. Případní zájemci se můžou dozvědět podrobnosti k chystané veřejné zakázce ještě před tím, než je vyhlášená. Tento postup umožňuje nová směrnice EU.
 
Ministerstvo zemědělství využilo nový postup schválený Evropskou unií a poprvé využilo možnost tzv. předběžné tržní konzultace. Ještě před spuštěním veřejné zakázky na ICT služby za téměř 90 milionů korun seznámilo potenciální zájemce s technickými parametry poptávaného systému, předpokládanými požadavky na kvalifikaci dodavatele a předběžnou představou o hodnotících kritériích. Zástupci dodavatelů měli možnost vyjádřit se k těmto informacím rovnou na místě, nebo poslat písemné připomínky do 25. června 2014.
 
Výsledkem diskuze o technických parametrech bude úprava zadávacích podmínek. Ministerstvo zemědělství tak vyjde vstříc možným dodavatelům a upřesní požadavky, aby byly lépe pochopitelné. Právě zpětná vazba je hlavním důvodem, proč se u složitějších zakázek zavedla možnost předběžné tržní konzultace. Cílem této formy komunikace je efektivnost, otevřenost a také pomoc případným dodavatelům s podáním kvalitně zpracované nabídky.  Ministerstvo plánuje využít tržní konzultace i při dalších veřejných zakázkách, zejména v případech sociálně odpovědného zadávání, kdy mají firmy zaměstnávat například dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené na trhu práce (lidé pečující o děti, zdravotně postižení, lidé blízcí důchodovému věku), vytvářet nová pracovní místa, stáže pro studenty apod. 
 
 Hynek Jordán
 
ředitel Odboru komunikace MZe


Zdroj: eagri.cz


Další články