cs en de

Obce a zemědělci podporují menší projekty a chtějí společně řešit bioodpad

 V Olomouci včera jednalo předsednictvo Komory obcí Svazu měst a obcí ČR s Asociací soukromého zemědělství ČR a Společností mladých agrárníků ČR. Debatovalo se o podpoře z evropských dotací v období 2014+, konkrétně Programu rozvoje venkova. Zástupci organizací chtějí společně prosazovat, aby se na venkově realizovaly zejména menší společné projekty zemědělců a obcí. Mluvilo se také o sběru bioodpadu a monitoringu eroze zemědělské půdy.
 
 
„Menší společné projekty obcí a zemědělců by měly být plošně rozprostřeny v prostoru venkova. Mohou totiž pozitivně ovlivnit venkov jako takový,“ řekl na jednání Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a dodal: „Přináší totiž pracovní místa přímo do venkovského prostoru. V této souvislosti je třeba zjednodušit administrativu, aby se projektové peníze snáze dostaly tam, kde jsou skutečně třeba.“
 
„Zemědělec na venkově má ke své obci vztah. Kdyby to dělal špatně, sousedé by mu to dali výrazně najevo,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda Komory obcí Svazu Josef Bezdíček a dodal: „Už při přípravách nového programového období jsme prosazovali společné projekty obcí a zemědělců. Vytváří totiž služby, zaměstnanost a zlepšují krajinotvorbu v obcích. Náš názor se v tomto nemění, jde nám o to, aby byl venkov plnohodnotnou alternativou života ve městě.“
 
Petr Mahr ze Společnosti mladých agrárníků ČR vyjádřil plnou podporu jak společným menším projektům obcí a zemědělců, tak zpracovávání bioodpadu z obcí přímo místním zemědělcem. „Jde o spojené nádoby, obec má vyřešeno zpracování bioodpadu a lidé pracující v zemědělství na venkově, kde žijí a působí, práci a příjem. Bioodpad by se tak plně využil přímo tam, kde vzniká“, řekl Petr Mahr, prezident Společnosti mladých agrárníků ČR.
 
„Zcela jistě je prospěšné, aby segmentace zeleného odpadu směřovala na zemědělskou půdu“, řekl člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a uvedl: „V této souvislosti by se zřejmě musela změnit legislativa a v kontextu s evropskými dotacemi řešit podpora de minimis.“
 
Obce a zemědělci rovněž volají po průběžných informacích (monitoringu) o opakované erozi zemědělské půdy a vyhlášce, která danou oblast upravuje. Tak, aby mohli případnou složitou situaci – kdy je třeba půda promáčená vodou - operativně řešit. Všechny subjekty se shodly, že o debatovaných tématech budou dále jednat, a to s příslušnými resorty – zemědělství a životního prostředí. První schůzky by se měly uskutečnit v červnu.
 
Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, Svaz měst a obcí ČR
 
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články