cs en de

Od poradců ministra očekáváme zejména objektivitu a neprosazování pouze osobních zájmů

 26.03.2014
 
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka sestavil svůj poradní tým. Své zastoupení v něm má také PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, a to prostřednictvím předsedy svazu, Ing. Zdeňka Perlingera.
 
„Jsem nesmírně ráda, že Ing. Perlinger má možnost hájit zájmy ekologických zemědělců v poradenském týmu ministra. Jeho zkušenosti, které nasbíral za léta působení v oblasti ekologického zemědělství, rozhodně budou přínosem. Navíc má jakožto ředitel střední zemědělské školy a zemědělský poradce široký rozhled a praxi, takže je předpoklad, že ke všem tématům bude mít co říct. Ve svazu máme různé ekologické zemědělce – od těch, co hospodaří na poli, přes zelináře, zpracovatele masa, sýrů, až po farmy hospodařící v horských oblastech. Proto je tak důležité pokrýt celý tento rozsah a bojovat za naše sedláky na všech frontách. A úkol to rozhodně nebude jednoduchý,“ komentovala Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
 
Samotný předseda svazu Zdeněk Perlinger od svého jmenování očekává možnost objektivního podporování ekologického zemědělství, agro-envi hospodaření, podporu místní produkce, biopotravin a farem, které neničí půdu. „Zároveň očekávám i snižování byrokracie, tvorbu legislativy nezatěžující podnikání na venkově. Chci se věnovat i podpoře agroturistiky a zemědělského školství,“ uvedl Perlinger.
 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.

 
Vendula Fižová
PR PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
tel.: 721 580 359
e-mail: pro.bio.pr@email.cz


Zdroj: pro-bio.cz


Další články