cs en de

Odhady sklizeně - operativní zpráva k 15.9.2014

 Na základě zjišťování k 15. září 2014 odhaduje Český statistický úřad sklizeň obilovin ve výši 8 733 tis. tun při průměrném výnosu 6,23 t/ha. Proti skutečnosti roku 2013 to znamená zvýšení hektarového výnosu o 0,89 tun a produkce o 1 233 tis. tun. Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 778 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrovní vyšší o 103 tis. tun, tj. o 15,2 %.
 
Očekávaná produkce brambor celkem (při započítání výsledků raných brambor odhadovaných v červenci) dosáhne 668 tis. tun (index 124,6 %) při průměrném výnosu 27,86 t/ha (loni 23,12 t/ha), z toho brambor ostatních 561 tis. tun (výnos 29,30 t/ha; loni 24,14 t/ha). Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 3 844 tis. tun, tj. v porovnání s minulým rokem o 100 tis. tun (o 2,7 %) více. Hektarový výnos se očekává ve výši 61,05 tun a je o 1,05 t/ha vyšší než v roce minulém. 
 
Hektarový výnos řepky 3,94 tun se zvýšil v porovnání se skutečností v roce 2013 o 0,49 tun na jeden hektar, tj. o 14,2 %. Celková produkce řepky se očekává ve výši 1 532 tis. tun, tj. o 89 tis. tun (o 6,2 %) více než skutečnost v roce 2013.
 
Poprvé byla v letošním roce odhadována produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž dosáhne při očekávaném hektarovém výnosu 38,29 tun 9 018 tis. tun, tj. o 1 382 tis. tun více než loni. Hektarový výnos 38,29 tun je o 5,63 tun (tj. o 17,2 %) vyšší než v loňském roce. Vyšší je předpokládaná produkce sena víceletých pícnin. Produkce sena jetele červeného dosahuje 322 tis. tun (index 100,8 %) a vojtěšky 446 tis. tun (index 104,5 %). Odhadovaný výnos jetele červeného je 7,40 t/ha (loni 7,37 t/ha) a výnos vojtěšky je 7,78 t/ha (loni 7,64 t/ha).
 
 
 
Zdroj: www.czso.cz
 


Další články