cs en de

Odhady sklizní - červenec 2015

 Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 7 592 tis. tun a řepky 1 208 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou skutečností se úroda základních obilovin sníží o 343 tis. tun (−4,3 %) a řepky o 329 tis. tun (−21,4 %). Máku se sklidí 25 tis. tun, to je o 2,3 % více než loni.
 
Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 592 tis. tun  je pouze o 4,3 % nižší než loňská nadprůměrná sklizeň. Meziroční pokles produkce o 343 tis. tun jde zcela na vrub snížení hektarového výnosu na 5,83 t (−4,3 %), zatímco osevní plochy 1 303 tis. ha zůstaly na stejné úrovni jako v loňském roce. Očekávaná úroda základních obilovin převyšuje průměr za posledních pět i deset let (+12,4 %, respektive +12,8 %).
 
 U všech druhů základních obilovin se očekává pokles hektarových výnosů v porovnání s výnosy dosaženými v loňském rekordním roce. Sklizeň pšenice jarní a ječmene jarního díky rozšíření osevních ploch překročí loňskou skutečnost, celkem o 66 tis. tun. Sklizeň ostatních obilovin je proti loňskému roku nižší, celkově o 409 tis. tun.
 
Pšenice ozimé se podle červencového odhadu sklidí 4 920 tis. tun (−5,8 %) s výnosem 6,32 t/ha (−4,4 %), ječmene jarního 1 434 tis. tun (+4,2 %) s výnosem 5,49 t/ha (−1,3 %), ječmene ozimého 560 tis. tun (−5,2 %) s výnosem 5,36 t/ha (−6,6 %), pšenice jarní 228 tis. tun (+3,8 %) s výnosem 4,42 t/ha (−8,9 %), triticale 197 tis. tun (−19,2 %) s výnosem 4,59 t/ha (−8,7 %), ovsa 149 tis. tun (−2,3 %) s výnosem 3,51 t/ha (−2,5 %) a žita 104 tis. tun (−19,6 %) s výnosem 4,72 t/ha (−8,0 %).
 
Úroda řepky se odhaduje na 1 208 tis. tun a je o více než pětinu nižší než loňská rekordní sklizeň (−329 tis. tun, −21,4 %). Na poklesu produkce řepky se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 3,30 tun (−16,5 %), tak pokles osevní plochy na 366  tis. ha (−5,9 %). Odhad sklizně řepky převyšuje o 9,5 % desetiletý průměr (výnos +6,5 %, výměra +2,8 %). Při srovnání s pětiletým průměrem je však odhadovaná úroda kvůli poklesu výměry osevních ploch o 2,2 % nižší (výnos +4,2 %, výměra −6,2 %).
 
Letošní sklizeň máku se odhaduje na 25 tis. tun a je o 2,3 % vyšší než loni. Plochy oseté touto tradiční plodinou se již třetím rokem rozšiřují, letošní výměra 33 tis. ha je meziročně o pětinu vyšší (+20,8 %). Odhadovaný výnos 0,77 t/ha je proti loňské skutečnosti o 15,4 % nižší, ale převyšuje o 11,9 % průměr za posledních pět let.
 
Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2015.
 
 
Zdroj: www.czso.cz
 


Další články