cs en de

Odhady sklizní - září 2015

15.10.2015

 Na základě odhadu sklizně k 15. září se očekává třetinový propad úrody brambor cukrovky a kukuřice. Brambor se sklidí 488 tis. tun (−30,0 %), cukrovky 2 975 tis. tun (−32,8 %), kukuřice na zrno 555 tis. tun (−33,3 %) a kukuřice na zeleno a siláž 6 621 tis. tun (−30,9 %).
 
Odhad sklizně k 15. září potvrdil velmi dobrou úrodu základních obilovin bez kukuřice na zrno na úrovni 7 848 tis. tun. Sklizeň je pouze o 1,1 % nižší (−86 tis. tun) než v loňském nadprůměrném roce a převyšuje o 16,6 % desetiletý průměr. Hektarový výnos 6,02 tun je o 1,1 % nižší a výměra osetá základními obilovinami 1 303 tis. ha zůstala na stejné úrovni jako v loňském roce.
 
Zatímco u základních obilovin suché a teplé počasí v průběhu vegetace nemělo negativní dopad na úroveň sklizně, u kukuřice a okopanin je situace opačná. U těchto komodit se očekává přibližně třetinový propad úrody.
 
První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 555 tis. tun je meziročně o třetinu nižší (−33,3 %), a to zejména kvůli propadu hektarového výnosu o 29,7 % na 5,93 tun a také snížení výměry o 5,2 % na 94 tis. ha.
 
Také předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 6 621 tis. tun je v meziročním srovnání o 30,9 % nižší. Hektarový výnos se propadl o 29,1 % na 28,62 tun a je nejnižší od roku 2003. Výměra se snížila o 2,5 % na 231 tis. ha.
 
Odhadovaná celková sklizeň brambor 488 tis. tun se propadla téměř o třetinu ve srovnání s loňským rokem (−30,0 %) a jde o nejnižší úrodu od počátku celoplošného statistického  sledování, tedy od roku 1920. Z hektaru se letos sklízí 21,53 tun, o 7,54 t méně než v loňském roce (−25,9 %). Plocha osázená bramborami se meziročně snížila o 5,5 % na 23 tis. ha. Odhadovaná sklizeň brambor je v porovnání s desetiletým průměrem o 34,1 % nižší, na tomto poklesu se podílí jak snížení výměry o 19,3 %, tak o 18,4 % nižší výnos.
 
Odhadovaná sklizeň technické cukrovky 2 975 tis. tun je v porovnání s loňskou nadprůměrnou úrodou o 1 450 tis. tun nižší (−32,8 %), ve srovnání s desetiletým průměrem je letošní úroda o 13,6 % nižší. Hektarový výnos se propadl o 26,5 % na 51,64 tun a výměra osázená cukrovkou 58 tis. ha je o 8,5 % menší.
 
V letošním roce se sklidilo 1 266 tis. tun řepky, o 17,7 % méně než loni, ale o 14,7 % více ve srovnání s desetiletým průměrem. Pokles úrody jde na vrub jak nižšímu hektarovému výnosu 3,46 tun, který je ve srovnání s loňským rekordním rokem o 12,4 % nižší, tak poklesu osevní plochy o  5,9 % na 366 tis. ha.
 
Očekávaná produkce máku meziročně vzrostla na 27 tis. tun (+9,0 %) díky pětinovému nárůstu osevní plochy na 33 tis. ha (+20,8 %) při meziročním poklesu odhadovaného výnosu na 0,82 t (−9,9 %).
 
Odhad sklizně slunečnice na semeno 33 tis. tun je o 23,0 % nižší než úroda v roce 2014. Výměra osevní plochy se snížila o 17,0 % na 15 tis. ha a výnos poklesl o 7,0 % na 2,11 t/ha.
 
Produkce hrachu na zrno bude letos výrazně vyšší než v loňském roce, odhaduje se na úrovni 81 tis. tun (+88,7 %). Na navýšení produkce se podílí významné rozšíření osevní plochy na 24 tis. ha (+65,2 %) a také zvýšení hektarového výnosu na 3,38 t (+14,2 %).
 
Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2015.
 
 Zdroj: www.czso.cz


Další články