cs en de

Odhady sklizeně - operativní zpráva k 15.8.2014

 Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2014 odhady hektarových výnosů a sklizní brambor, cukrovky technické a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky a okurek nakladaček. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během vegetační doby a také z vývoje počasí během sklizně.
 
Podle těchto zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin ve výši 7 695 tis. tun při průměrném výnosu 5,91 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 639 tis. tun (o 9,1 %) a proti skutečnosti roku 2013 zvýšení o 871 tis. tun, tj. o 12,8 %. 
 
Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň brambor ostatních, brambor sadbových a cukrovky technické. Sklizeň brambor (při započítání množství raných brambor odhadovaného v červenci) dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 26,97 t/ha (loni 23,12 t/ha) celkem 647 tis. tun, tj. proti skutečné sklizni v roce 2013 více o 111 tis. tun (o 20,6 %). Produkce cukrovky technické se očekává ve výši 3 843 tis. tun, což je o 99 tis. tun (o 2,7 %) více než v loňském roce. Očekávaný výnos 61,04 t/ha je proti loňskému roku vyšší o 1,04 t/ha (o 1,7 %).
 
Produkce řepky při předpokládaném hektarovém výnosu 3,89 t/ha se očekává 1 513 tis. tun, tj. o 4,9 % více než v loňském roce.
 

Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 15. srpnu 2014    
         
Plodina Osevní plocha
v hektarech
Výnos
v t/ha
Sklizeň
v tunách
 
     
a 1 2 3  
 Základní obiloviny  1 302 383 5,91 7 695 157  
  Pšenice celkem 835 941 6,24 5 212 826  
   Pšenice ozimá 790 690 6,32 4 995 969  
   Pšenice jarní 45 251 4,79 216 857  
  Žito ozimé a jarní 25 137 5,00 125 605  
  Ječmen celkem 350 518 5,57 1 952 797  
   Ječmen ozimý 102 927 5,74 590 410  
   Ječmen jarní 247 590 5,50 1 362 387  
  Oves 42 289 3,74 158 349  
  Tritikale 48 497 5,06 245 581  
 Brambory celkem (vč. raných) 23 992 26,97 647 097  
   Brambory ostatní 19 162 28,26 541 591  
   Brambory sadbové 3 248 22,75 73 889  
 Cukrovka technická 62 959 61,04 3 843 135  
 Řepka 389 298 3,89 1 513 275  
 Okurky nakladačky 263 25,85 6 796  

Zdroj: www.czso.cz


Další články