cs en de

Odolnost k antibiotikům může vést k selhání léčby lidí i zvířat

 18.11.2014
 
Tisková zpráva – Evropský antibiotický den, který každoročně připadá na 18. listopad, připomíná nebezpečí, která plynou z nadužívání antibiotik. Jedním z hlavních rizik je získaná odolnost bakterií vůči antibiotikům, ta snižuje úspěšnost léčby u lidských i u zvířecích pacientů.
 
Léčebné anebo odůvodněné preventivní používání antibiotik v  zemědělství nechce přispívat ke zhoršování situace a proto se veterináři a zemědělci v České republice dlouhodobě snaží o uplatňování konceptu „Jedno zdraví“ prostřednictvím společné antibiotické politiky. Sledují spotřebu veterinárních antibiotik, kde ČR léta patří mezi země s průměrnou spotřebou. Dozorové orgány zkoumají zbytky cizorodých látek, aby se ke spotřebitelům dostaly jen potraviny splňující požadované bezpečnostní limity.
 
V Evropské unii a tedy rovněž ČR se nesmí používat antibiotika pro stimulování růstu zvířat. Mohou se podávat pouze na předpis veterinárního lékaře a v ochranné lhůtě před porážkou musejí být vysazena, tak aby se mohla včas dostat z masa zvířete. Léčené zvíře nesmí být v ochranné lhůtě poraženo pro lidskou spotřebu, a ani živočišné produkty jako mléko a vejce se nesmí použít, pokud nesplní nastavená bezpečnostní kritéria. I přes všechna opatření však existuje prostor pro zlepšení. Cílem Ministerstva zemědělství je větší zacílení užívání a snížení dávek určitých skupin antibiotik tak, aby byla léčba účinná a zároveň se minimalizovaly potenciální dopady na zdraví lidí a životní prostředí.
 
Další možností je zlepšit laboratorní diagnostiku a sledování citlivosti aodolnosti  bakterií. To umožní cílené dávkování předepsaného veterinárního léčiva a jeho správné použití.
 
Od roku 2013 funguje na Ministerstvu zemědělství Pracovní skupina pro antimikrobika, která sdružuje veterinární lékaře, chovatele a zástupce státních, výzkumných a dalších organizací. Hlavním cílem této skupiny je zachování účinnosti antimikrobik pro léčbu lidí i zvířat, zajištění bezpečných potravin a minimalizace dopadů na životní prostředí.
 
Používání antibiotik má svá specifika v humánní i veterinární medicíně, obě sféry ale spolu musí spolupracovat a snažit se nastavit taková opatření, která by snížila rizika pro zdraví lidí a zvířat. Odpovědnost musí převzít každý pacient, lékař, veterinář i chovatel.


Zdroj: eagri.cz


Další články