cs en de

Opět nevyhovující sýry

 28.8.2014
 
Tisková zpráva – Francouzský výrobce sýrů v rámci své samokontroly zjistil ve svých výrobcích, konkrétně v sýrech ze syrového mléka, shigatoxinogenní E. coli a okamžitě informoval odběratele těchto sýrů v zemích EU. Jedním z nich byl také český odběratel společnost Český archiv vín, s.r.o. Ta okamžitě zahájila stahování tohoto sýru a současně také informovala Městskou veterinární správu v Praze, tak jak jí ukládá povinnost stanovená nařízením 178/2002.
 
Následně jsme tuto informaci obdrželi též od francouzské kompetentní autority systémem RASFF.
 
Česká společnost nakoupila od francouzského distributora sýrů 34,26 kg sýru Morbier Cremier. Celkem se jí podařilo ze svých prodejen stáhnout 24,968 kg. Celkově bylo tedy prodáno konečným spotřebitelům 9,292 kg. Jelikož je výrobek ještě v datu spotřeby, informujeme veřejnost o tom, že lze tento výrobek vrátit tam, kde byl zakoupen. Tedy do kamenných prodejen společnosti Český archiv vín.
 
Identifikace výrobku:
 
Výrobek: MORBIER CREMIER – MONTS DE JOUX
 
Číslo šarže:077
 
Datum spotřeby: 30.08.2014
 
Výrobce:        COOPERATIVE DES MONTS DE JOUX
 
                        Francie
 
Schvalovací č.: FR 25041 001 CE
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


Zdroj: svscr.cz


Další články