cs en de

Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2018

 24.1.2018

Včera Český statistický úřad zveřejnil čísla související s počtem osevních ploch ozimých plodin pro sklizeň v roce 2018. Podle zveřejněných informací: 

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2017 vysety na 914 tis. ha, řepka na 395 tis. ha. Meziročně se plocha ozimých obilovin snížila o 27 tis. ha (-2,9 %), zatímco plocha řepky ozimé se téměř nezměnila (+0,1 %).

Ozimé obiloviny byly vysety na 914 tis. ha, tj. meziročně o 27 tis. ha méně (-2,9 %). K poklesu plochy došlo u pšenice ozimé o 41 tis. ha na 745 tis. ha (-5,2 %), u tritikale o 4 tis. ha na 32 tis. ha (-10,5 %). Celkový úbytek ploch ozimých obilovin je částečně zmírněn nárůstem plochy žita o 5 tis. ha na 27 tis. ha (+21,8 %) a ječmene ozimého o 12 tis. ha na 109 tis. ha (+12,5 %).
 Řepka ozimá byla vyseta na ploše 395 tis. ha a její plocha zůstává na úrovni minulého roku (+0,1 %).“ 

Zdroj: www.czso.cz


 Další články