cs en de

Ovoci a zelenině se daří najít cestu k dětem do škol. Ministerstvo zemědělství úspěšně čerpá evropskou dotaci

 12.1.2016
 
Tisková zpráva – Ministerstvu zemědělství se úspěšně daří čerpat evropskou dotaci do projektu Ovoce a zelenina do škol. Může totiž využívat i peníze určené původně jiným členským státům, které je vyčerpat nedokázaly. Čeští školáci tak dostali navíc zdarma v loňském školním roce zeleninu a ovoce za 64 milionů korun (celková výše podpory byla 190 milionů), v letošním za 47 milionů (celková výše podpory dle odhadu 194 milionů). Na dnešní tiskové konferenci Ministerstvo zemědělství také oznámilo, že podá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení podmínek přímých plateb zemědělcům (tzv. kontrola podmíněnosti), kterou požaduje Evropská komise.
 
 „Projekt Ovoce a zelenina do škol seznamuje děti s různými druhy ovoce a zeleniny, zároveň u nich podporuje zdravé životní návyky a zpestřuje jejich školní svačiny. Je také prevencí před obezitou. Jsem proto opravdu rád, že projekt úspěšně organizujeme už několik let a navíc, že můžeme využívat i dotace původně přidělené jiným evropským státům, které nejsou tak úspěšné v jejich využívání jako my nebo je vůbec nevyužívají,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
 
Ve školním roce 2014/2015 šlo na projekt 190 milionů korun, z toho 150 milionů hradila EU a Česká republika přispěla 40 miliony korun.
 
 „Ve školním roce 2015/2016 snížila EU podporu na 134 milionů korun, a proto Česká republika navýšila svůj příspěvek na 60 milionů, aby tak děti mohly dostat stejné množství ovoce a zeleniny jako v předchozím roce,“ uvedl Jurečka.
 
Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády, která mimo jiné zvyšuje podíl českého ovoce a zeleniny v projektu na 40 %, aby více podpořilo místní produkci a pěstitele. V současné době pochází z ČR přibližně 29 % ovoce a zeleniny.
 
Projekt Ovoce a zelenina do škol spustila EU v roce 2009. Je určený dětem z  prvního stupně základních škol. Školy i děti dostávají ovoce a zeleninu zdarma.
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v listopadu 2015 kontrolovala bezpečnost a jakost potravinových balíčků v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Všechny vzorky byly vyhovující, výsledky tak dokázaly dobrou kvalitu dodávaných potravin.
 
 Kontroly podmíněnosti
 
 
 
Ministerstvo zemědělství chystá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení podmínek kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) přímých plateb. Podle Evropské komise v letech 2010 až 2013 MZe nedostatečně kontrolovalo dodržování některých pravidel pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Proto Komise požaduje vrácení přibližně 810 milionů korun (více než 29 milionů eur), které už byly vyplaceny zemědělcům. Ministerstvo zemědělství s tímto stanoviskem nesouhlasí.
 
Audit Evropské komise například namítá, že inspektoři České plemenářské inspekce nekontrolovali, zda mají zemědělci aktualizovaný stájový registr prasat, skotu, ovcí a koz, případně, zda zemědělci včas hlásili přesuny zvířat. Podle Ministerstva zemědělství však byl způsob hospodaření v řadě připomínkovaných bodů v souladu s evropskými předpisy. MZe obhájilo svůj postup v některých bodech, které Komise původně také považovala za sporné. Například, že se v České republice nedostatečně chrání pastviny, přičemž se podařilo prokázat, že plochy pastvin naopak rostly.
 
Sankce nebude mít v žádném případě dopad na zemědělce, nebudou muset vracet již vyplacené dotace a do budoucna nezpůsobí nižší sazby vyplácených podpor.
 
Přímé platby jsou jednou z nejdůležitějších dotací v zemědělství. Celková výše pro Českou republiku dosáhla v roce 2013 přibližně 23 miliard korun. Sankce za chyby v systému kontrol podmíněnosti padají napříč Evropou. Například jen v roce 2015 projednávala Evropská komise podobné případy Itálie (navrhovaná sankce 45 milionů eur) nebo Francie (navrhovaná sankce 129 milionů eur).
 
Co je Cross Compliance – kontrola podmíněnosti
 
Politika podmíněnosti je vazba mezi většinou plateb v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) a dodržováním určitých pravidel z oblasti životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Pokud zemědělec tyto požadavky a normy nedodržuje, mohou být jeho platby v rámci SZP sníženy nebo v krajních případech i zrušeny. Dále na něj mohou být uvaleny sankce podle příslušných směrnic a nařízení.
 
 
 
Hynek Jordán
 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články