cs en de

Paradox IT zakázky na Ministerstvu zemědělství: I přes zrušení veřejné soutěže, ušetří resort minimálně 50 procent nákladů

 10.2.2015
 
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství muselo zrušit IT zakázku „Provoz e-Agri a související aplikační infrastruktury“ za 150 milionů korun na dva roky. Tři ze čtyř uchazečů totiž nesplnili podmínky, a byli tedy vyřazeni. Jelikož zůstal jeden zájemce, soutěž musela být dle zákona o veřejných zakázkách zrušena. Služby poptávané touto zakázkou jsou doposud poskytovány na základě smlouvy z roku 2012 a MZe za ně aktuálně platí 109 milionů korun ročně.
 
Zakázka připravovaná před nástupem ministra Mariana Jurečky měla původně hodnotu 185 milionů korun na dva roky. Už na jaře 2014 se novému týmu pod vedením náměstka Zdeňka Adamce podařilo snížit její maximální hodnotu na 150 milionů. Nabídky následně odevzdali čtyři uchazeči. Jejich průměrná nabízená cena se pohybovala ve výši 90 milionů korun za dva roky, což by v porovnání s aktuálně hrazenými cenami za tyto služby znamenalo úsporu téměř 60 %.
 
V průběhu posuzování nabídek dospělo Ministerstvo zemědělství – i na základě externích znaleckých posudků - k nutnosti tři ze čtyř uchazečů vyloučit. Vzhledem k tomu, že zůstal jediný uchazeč, musela se soutěž dle zákona zrušit.
 
„Přestože musela být soutěž zrušena, předložené nabídky nám jasně ukázaly reálnou výši tržních cen a také uchazeče, kteří jsou schopni poptávané služby dodat, což výrazně posiluje naši pozici pro další jednání,“ řekl náměstek pro ekonomiku a IT Zdeněk Adamec.
 
.Připravujeme nový otevřený tendr, jehož předpokládaná hodnota bude vycházet z cen uvedených v nabídkách uchazečů ze zrušené soutěže, které byly výrazně nižší, než je současný stav. Upravíme také zadávací dokumentaci tak, abychom pokračovali v naší strategii maximálně využívat interní IT tým Ministerstva. V mezidobí budeme potřebné služby poptávat ve spolupráci s co nejširším okruhem uchazečů a částečně je zajistíme vlastními silami,“ dodal náměstek Adamec
 
Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články